Informācija patērētājiem par nenotikušā Enrique Iglesias koncerta naudas atmaksu

Saistībā ar atcelto Enrique Iglesias koncertu, kuram bija jānotiek 05.12.2019. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) jau 08.01.2020. SIA “BIĻEŠU SERVISS” (turpmāk – BIĻEŠU SERVISS), norādīja, ka ir jāuzsāk biļešu vērtības atmaksas process patērētājiem no tās rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem saistībā ar pasākumu. PTAC ir noteicis BIĻEŠU SERVISS līdz 2020. gada 12. jūnijam veikt biļešu vērtības atmaksu patērētājiem (kuri nav izmantojuši kredītkaršu reklamāciju) no BIĻEŠU SERVISS rīcībā esošajiem organizatora naudas līdzekļiem, kas bija pieejami BIĻEŠU SERVISS brīdī, kad tika paziņots par pasākuma atcelšanu.

Biļešu vērtības atmaksa veicama rindas kārtībā patērētājiem, kuri vērsušies par naudas atmaksu BIĻEŠU SERVISĀ. Atbilstoši PTAC nostājai kredītkaršu reklamāciju ietvaros iekasētās naudas summas BIĻEŠU SERVISS jāsedz no saviem līdzekļiem, savukārt patērētājiem, kuri nav izmantojuši reklamācijas procedūru, jāizmaksā BIĻEŠU SERVISS rīcībā esošie organizatora naudas līdzekļi. Ja BIĻEŠU SERVISS līdz norādītajam termiņam nebūs veicis biļešu vērtības atmaksu patērētājiem vai līdz 2020. gada 19. jūnijam par PTAC aicinājuma izpildi informējis PTAC, tad PTAC nekavējoties lems par nepieciešamību pieņemt lēmumu. 

Vienlaikus PTAC informē, ka gadījumā, ja BIĻEŠU SERVISS rīcībā esošie naudas līdzekļu, kas bija pieejami BIĻEŠU SERVISS brīdī, kad tika paziņots par pasākuma atcelšanu, visiem patērētājiem nepietiks, tad patērētāji ir tiesīgi vērsties pie pasākuma organizatora (proti, ART BG - MENAGEMENT EOOD; rekvizīti: ART BG – MENAGEMENT EOOD, General Mihail D. Skobelev 7-7, Sofija, Bulgārija, 1463; reģistrācijas Nr. 90011889459) un/vai Valsts policijā kā cietušie. 

 

Konsultāciju tālrunis: 65452554