Ekspertīzē atklātas neatbilstības diviem kriptovalūtas skaitļošanas modeļiem Antminer S9i un Antminer L3++

Pagājušā gada augustā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) jau ziņoja par to, ka ir veicis kriptovalūtas skaitļošanas ierīces Antminer S9-Miner ekspertīzi un konstatējis, ka iekārta rada būtiskus (>10dB) elektromagnētiskos traucējumus, kas var ietekmēt citu iekārtu darbību, t.sk. – gaisa kuģniecības sakaru iekārtas, FM apraides sistēmas iekārtas, profesionālo mobilo radiosakaru sistēmas, skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijas (apraides palīgdienests), valsts aizsardzības sistēmas un radioamatieru radiostacijas. Šīs ekspertīzes rezultātā minētā ierīce tika izņemta no tirgus.

Pastāvot aizdomām, ka ražotāja Bitmain Technologies Limited (turpmāk – Ražotājs) citas Antminer iekārtas arī neatbilst prasībām, PTAC veica Antminer S9-Miner salīdzināšanas testu un salīdzinošos mērījumus ar Antminer modeli S9i (ar barošanas bloku APW7-12-1800) un Antminer modeli L3++ (ar barošanas bloku APW7-12-1800). Testa rezultāti liecināja, ka visi modeļi pārsniedz pieļaujamās vadāmības un telpā izstaroto traucējumu normas. PTAC informēja Ražotāju par ekspertīzes un salīdzinošā testa rezultātiem, kā arī pieprasīja ražotājam veikt korektīvās darbības. 

Ražotājs, izvērtējot PTAC sniegto informāciju par konstatētajām neatbilstībām un veicot ražošanas procesa un testēšanas procesa izvērtēšanu, ir atzinis, ka elektroniskās datu apstrādes iekārtas S9, S9i un L3++ neatbilst Direktīvas 2014/30/ES  prasībām. Lai novērstu konstatētās neatbilstības, Ražotājs plāno aktīvi sazināties ar visiem Latvijas komersantiem, kuri no tā ir iegādājušies Antminer S9, S9i un L3++, un apņemas nodrošināt papildu komponentu izgatavošanu minēto modeļu pilnveidošanai, pievienojot uzstādīšanas rokasgrāmatas un sniedzot palīdzību komersantiem koriģējošo pasākumu nodrošināšanai, tādejādi nodrošinot to atbilstību Direktīvas 2014/30/ES  prasībām.

PTAC aicina iekārtu importētājus un izplatītājus piedalīties korektīvo darbību veikšanā un informēt pārējos piegādes ķēdes dalībniekus un patērētājus, kuru rīcībā ir neatbilstošās Antminer iekārtas, lai neatbilstības varētu novērst. 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Santa.Zarane@ptac.gov.lv,
67388622, 22006628.

Publicēšanas datums 16.05.2019.