Atsaukums: Fisher-Price® šupuļkrēsla Rock ‘n Play Sleeper

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) vērš uzmanību, ka ražotājs Fisher-Price® brīvprātīgi atsauc šūpuļkrēslu Rock ‘n Play Sleeper. Lietojot šo šūpuļkrēslu pastāv risks bērnam nosmakt, apveļoties šūpuļkrēslā uz vēdera vai uz sāna.

Atsaukums ir attiecināms uz visiem Rock ‘n Play Sleeper modeļiem, toties, Eiropā tas vairāk skar modeļus FWX180, SKU (arī SKUs DMJ24 un FHW34 Apvienotajā Karalistē, FWH33 un FNR95 Nīderlandē).

Vairums produktu - 95% tika realizēti Amerikas Savienotajās Valstīs, tomēr pēc ražotāja datiem Eiropā ir pārdotas 4600 vienības (pārsvarā Nīderlandē, Apvienotajā Karalistē, Itālijā, Vācijā, Francijā un Spānijā). 

Ražotāja rīcībā nav informācija par to, ka Rock ‘n Play Sleeper tiktu pārdots Latvijā. Taču ņemot vērā, ka šo produktu ir iespējams iegādāties interneta vietnē Amazon.com, arī patērētāji Latvijā tiek aicināti neizmantot Rock ‘n Play Sleeper un vērsties pie ražotāja, ja tomēr šis produkts ir iegādāts.

Tiešais links uz atsaukumu: https://www.cpsc.gov/Recalls/2019/fisher-price-recalls-rock-n-play-sleep...

PTAC aicina patērētājus, iegādājoties un lietojot arī citu ražotāju šūpuļkrēslus, rūpīgi sekot ražotāja sniegtajām lietošanas instrukcijām un brīdinājumiem.