Strīdu risināšanas process

Strīda risināšanas ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju kārtība saskaņā ar1999. gada 18. marta likuma "Patērētāju tiesību aizardzības likuma" 26.1 pantu: