Sertifikācija

 

Sertifikāts

PTAC darbība ir vērsta uz to, lai īstenotu patērētāju tiesību un interešu aizsardzību, nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju dzīvot veselīgi un droši, būt pārliecinātiem par preču un pakalpojumu drošumu, dot iespēju efektīvi realizēt savas patērētāja tiesības, kā arī nodrošināt sabiedrības līdzdalību un informētību par patērētāju tiesībām un interesēm.