Vakances

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku).

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu vai tehniskajā jomā;
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām. Vakancei uz ierēdņa prombūtnes laiku var pieteikties arī persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 • praktiskā darba pieredze inženiertehniskajā jomā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
 • vēlams, praktiskā darba pieredze valsts pārvaldes iestādē;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu izmantot dokumentus Tehnisko preču uzraudzības daļas darbības jomā, un labas krievu valodas zināšanas;
 • ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā;
 • iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos;
 • mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU SPĒTU:

 • veikt pārbaudes tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās;
 • apkopot pārbaužu rezultātus;
 • konsultēt un informēt ražotājus, pārdevējus un pakalpojumu sniedzējus;
 • izskatīt patērētāju sūdzības/ nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas nedrošas preces;
 • sagatavot lēmumu projektus.

      Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto vakanci, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 8. aprīlim sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.