Vakances

 

Sakarā ar tūrisma aģentu un tūrisma operatoru uzraudzības jomu paplašināšanu un lai nodrošinātu patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Pirmās patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļas eksperta ierēdņa amatu komplekso tūrisma pakalpojumu uzraudzības jomā (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā.

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai juridiskajā jomā, priekšrocība – informācijas tehnoloģiju jomā;
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
 • praktiskā pieredze darbā, kas saistīts interneta tehnoloģijām vai finanšu jomu, ne mazāka par vienu gadu;
 • priekšrocība – pieredze darbā ar kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem;
 • ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1150,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

 • uzturēt, atjaunināt un pilnveidot Tūrisma aģentu un operatoru datu bāzi;
 • veikt pārbaudes elektroniskajā vidē un pakalpojumu sniegšanas vietās par tūrisma jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu;
 • piedalīties tūrisma aģentu un tūrisma operatoru licencēšanā;
 • izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības.

Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto amatu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 29. maijam sūtīt uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

 


 

Sakarā ar tūrisma aģentu un tūrisma operatoru uzraudzības jomu paplašināšanu un lai nodrošinātu patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Pirmās patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļas galvenā juriskonsulta ierēdņa amatu komplekso tūrisma pakalpojumu uzraudzības jomā (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā.

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība;
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
 • praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta amatā, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā, ne mazāka par diviem gadiem;
 • priekšrocība – pieredze komplekso tūrisma pakalpojumu jomā;
 • zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem komplekso tūrisma pakalpojumu jomā;
 • ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • mēnešalgu no 1050,00 EUR līdz 1300,00 EUR (11. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

 • veikt patērētāju tiesību reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzību komplekso tūrisma pakalpojumu jomā;
 • izstrādāt un koordinēt uzraudzības projektus tūrisma aģentu un tūrisma operatoru darbības pārbaudēs;
 • gatavot materiālus un piedalīties tūrisma aģentu un tūrisma operatoru licencēšanā;
 • gatavot administratīvo pārkāpumu lietu materiālus, lēmumu projektus, atzinumus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas;
 • gatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos tūrisma pakalpojumu jomas uzraudzībā.

Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto amatu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 29. maijam sūtīt uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.