Uzmanību

28.02. fasādes remontdarbu dēļ aicinām izmantot ēkas I ieeju. Paldies par sapratni!

PTAC jaunumi

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) astoņām patērētāju kreditēšanas kompānijām piemērojis soda naudas kopsummā 211 000 EUR par Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto kreditēšanas kopējo izmaksu ierobežojumu neievērošanu laika posmā no 2016.gada 1.janvāra līdz rudenim saistībā ar kredītu pagarinājumu maksām, kā rezultātā patērētājiem radīti zaudējumi vismaz 5,23 miljonu EUR apmērā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2017. gada 27. aprīlī rīko bezmaksas semināru ​"Prasības būvizstrādājumiem. Konstatētās neatbilstības un pieļautās kļūdas".
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2016. gadā būvlaukumos, tirdzniecības vietās, ražotnēs un uz robežas ir pārbaudījis 685 būvizstrādājumu modeļus, no kuriem 26% ir konstatētas dažāda veida neatbilstības.
  •  
  • 1 of 96
  • "