PTAC jaunumi

 
Vai zinājāt, ka nedrošas žalūziju auklas vai ķēdītes var izrādīties nāvējošas bērniem, it sevišķi vecumā līdz 4 gadiem. Nedrošu žalūziju auklas un ķēdītes var veidot bīstamas cilpas, kurās sapinoties bērns var nožņaugties. Žalūziju auklām aptinoties ap kaklu, 15 sekunžu laikā var iestāties bezsamaņa un 2-3 minūšu laikā pat nāve.
Konstatēts, ka prece nav ražota saskaņā ar šādām precēm piemērojamo standartu EN 14604:2005, tā nav atbilstoši novērtēta un līdz ar to neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.305/2011, ar ko nosaka būvizstradājumu saskaņotus tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/1068/EEK prasībām.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir nacionālais kontaktpunkts Eiropas Savienības ātrās paziņošanas sistēmā par nedrošām precēm - RAPEX, kas nodrošina ātru informācijas apmaiņu starp 31 ES valsti un EK par nedrošām precēm. PTAC 2015. gadā RAPEX sistēmā iesniegusi 60 ziņojumus par atklātām nedrošām precēm Latvijas tirgū:
  •  
  • 1 of 75
  • "