PTAC jaunumi

 
atērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 07.09.2017. ir pieņēmis lēmumu par AS “Pilsētas zemes dienests” (turpmāk – Sabiedrība) īstenoto negodīgo komercpraksi, piemērojot Sabiedrībai soda naudu 50 000 EUR apmērā, kā arī uzliekot tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgas komercprakses īstenošanu.
Lai nodrošinātu efektīvāku Latvijas ceļotāju aizsardzību tūrisma operatora maksātnespējas gadījumā un uzlabotu esošo tūrisma aģentu un tūrisma operatoru darbības sistēmu Latvijā, Ministru kabinets šā gada 12. septembra sēdē apstiprināja grozījumus Tūrisma likumā.
2016.gada 13.decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.772 “Kredīta starpnieku un kredīta starpnieku pārstāvju reģistrācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.772) ar mērķi nodrošināt patērētājiem papildu aizsardzību hipotekārās kreditēšanas jomā. Piemēram, dot patērētājiem iespēju noskaidrot, vai attiecīgais kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis atbilst noteiktām kvalitātes prasībām, kā arī vai tas ir tiesīgs nodarboties ar kredīta starpniecības pakalpojumiem.
  •  
  • 1 of 116
  • "