PTAC jaunumi

 
Tā kā COVID-19 infekciju izraisošā koronavīrusa viens no izplatīšanās veidiem ir sīki pilieni, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, tad aktuāls ir jautājums par atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu (turpmāk – IAL), piemēram, respiratoru un aizsargbriļļu izvēli un iegādi. PTAC no šī gada 9. marta līdz 30. martam ir sniedzis vairāk nekā 110 konsultācijas IAL jomā, konsultācijas lielākoties par respiratoriem un aizsargmaskām.
Projekta laikā tik vērtēta mājsaimniecības aukstumiekārtu un profesionālo aukstumiekārtu tehniskā dokumentācija, pārbaudīta to energoefektivitāte, kā arī tīklierosas gatavības režīma iekārtu enerģijas patēriņš.
Informējam, ka plastmasas rotaļlietai – sunītis ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībām. Rotaļlietai iespējams viegli atdalīt sīkas detaļas, kas, bērnam tās iebāžot mutē, var izraisīt aizrīšanās un nosmakšanas risku, kā arī rotaļlietas plastmasas un metāla malas ir nelīdzenas un asas, kas var radīt savainojumus bērnam, kurš ar to rotaļājas.
  •  
  • 1 of 197
  • "