PTAC jaunumi

 
2017. gada 5. jūlijā Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams (turpmāk – tiesa) pieņēma lēmumu lietā Nr.A420235217 (turpmāk – tiesas lēmums), ar kuru noraidīja SIA „Vienotais norēķinu centrs” (turpmāk – Sabiedrība) pieteikumu par Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk - PTAC) 2017. gada 4. aprīļa lēmuma Nr.3.3.-7/2294/F-24 (turpmāk – Pagaidu noregulējums) atcelšanu.
Pamatojoties uz ātrās ziņošanas sistēmas RAPEX ziņojumu par nedrošu preci Nr. A12/0827/17, SIA “Elkaro” atsauc no tirdzniecības plastmasas rotaļlietu - Lelle “Lady like princess”.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot spinera (fidget spinner) ar gaismiņām (preces identifikācija NO:2701) parauga testēšanu, konstatējis, ka tas neatbilst būtiskajām drošuma prasībām, proti, no rotaļlietas atdalās bateriju nodalījuma detaļas un tādējādi kļūst pieejamas tajos esošās baterijas.
  •  
  • 1 of 110
  • "