Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
PTAC informatīvi izglītojošās kampaņas “Atbildīga aizņemšanās” koncepta izstrāde un īstenošana Nr. PTAC 2017/03AK 11.08.2017. līdz 2017.gada 6.septembra plkst.10:00 PTAC AS "RCL" 69700,00

Līgums Nr. PTAC2017/ 03AK

Spēkā no 24.10.2017. līdz 31.12.2018.


 03.10.2017. ZIŅOJUMS Atklātam konkursam “PTAC informatīvi izglītojošās kampaņas “Atbildīga aizņemšanās” koncepta izstrāde un īstenošana”, iepirkuma identifikācijas Nr.PTAC2017/03AK 


Atbildes uz jautājumiem Nr.1

Atbildes uz jautājumiem Nr.2


Paziņojums par plānoto līgumu

"PTAC informatīvi izglītojošās kampaņas “Atbildīga aizņemšanās” koncepta izstrāde un īstenošana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu

Publicēšanas datums: 11.08.2017.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Sanita Gertmane (tālr. 67388622, e-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

PTAC informatīvi izglītojošās kampaņas “Atbildīga aizņemšanās” koncepta izstrāde un īstenošana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2017/03AK;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

NOLIKUMS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu (atklāts konkurss) "PTAC informatīvi izglītojošās kampaņas “Atbildīga aizņemšanās” koncepta izstrāde un īstenošana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2017.gada 6.septembra plkst.10:00 PTAC.

Mērierīces ogļskābās gāzes satura noteikšanai gāzētajiem dzērieniem iegāde Nr. PTAC 2017/02MI 17.07.2017. līdz 2017.gada 1.augusta plkst.10:00 PTAC SIA “ARMGATE” 14509,00

Līgums Nr. PTAC2017/ 02MI

Spēkā no 21.08. līdz 20.09.2017.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkumam

“Mērierīces ogļskābās gāzes satura noteikšanai gāzētajiem dzērieniem iegāde”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2017/02MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 09.08.2017.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2017.gada 9.augustā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas (par iepirkuma priekšmeta apjomu):

Nr.p.k.PretendentsReģistrācijas numursCena (EUR bez PVN)
1.SIA "ARMGATE"5000320853114509,00

 

 

 

 

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “ARMGATE”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu
"Mērierīces ogļskābās gāzes satura noteikšanai gāzētajiem dzērieniem iegāde"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Publicēšanas datums: 17.07.2017.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC), 
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;
Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45
Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Kristīne Riekstiņa (tālr. +371 67388642, e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Inese Sidraba (tālr. +371 67388653, 
e-pasts: Inese.Sidraba@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets: 
Mērierīces ogļskābās gāzes satura noteikšanai gāzētajiem dzērieniem iegāde;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2017/02MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai "Mērierīces ogļskābās gāzes satura noteikšanai gāzētajiem dzērieniem iegāde";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2017.gada 1.augusta plkst.10:00 PTAC.

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana PTAC 2017/01MI 09.02.2017. līdz 2017.gada 20.februāra plkst.10:00 A/S “Inspecta Latvia” 41999,00

Līgums Nr. PTAC2017/ 01MI

Spēkā no 02.03.2017. līdz 01.03.2020.

(saņemts PTAC 06.03.2017.)

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

“Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2017/01MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 23.02.2017.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2017.gada 23.februārī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas (par iepirkuma priekšmeta apjomu):

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Cena

(EUR bez PVN)

1.

A/S “Inspecta Latvia”

40003130421

41999,00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: A/S “Inspecta Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana "

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 09.02.2017.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Darba laiks: pirmdien-piektdien no plkst.8:30 līdz plkst.17:00

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Grenada Sofija Demakina (tālr. 67388647, e-pasts: Grenada.Sofija.Demakina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2017/01MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2017.gada 20.februāra plkst.10:00 PTAC.