Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās Patērētāju tiesību aizsardzības centra transportlīdzekļiem Nr. EM 2018/09 31.01.2018. līdz 2018.gada 21.februārim SIA “NESTE LATVIJA” 17000,00 EUR

Līgums Nr. PTAC/EM 2018/09 
Spēkā no 01.09.2018. līdz 31.08.2020.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbinieku veselības apdrošināšana Nr. EM 2017/144 24.12.2017. līdz 2018.gada 24.janvārim AAS „BTA Baltic Insurance Company 38417,40 EUR

Līgums Nr. PTAC/EM 2017/144
Spēkā no 05.04.2018. līdz 04.04.2020.

 

Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana Nr. PTAC 2017/04MI 04.09.2017. līdz 2017.gada 15.septembra plkst.10:00 PTAC I daļa - SIA "B&Y", II daļa - SIA "Lejiņa un Šleiers" I daļa - 9750,00 EUR, II daļa - 14500,00 EUR

I daļa –
Līgums Nr. PTAC2017/04MI_I
Spēkā no 27.10.2017. līdz 31.12.2017.

II daļa –
Līgums Nr. PTAC2017/04MI_II
Spēkā no 01.11.2017. līdz 31.12.2017.

 

Paziņojums par lēmumu

 “Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

(Identifikācijas Nr. PTAC 2017/04MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 19.10.2017.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2017.gada 19.oktobris

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas

I daļai “PTAC informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par lietoto auto iegādi un patērētāju strīdu risināšanu” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana” (turpmāk – I daļa);

II daļai „EPIC informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par veiksmīgu un drošu iepirkšanos internetā Eiropas Savienībā kontekstā ar atvaļinājumu plānošanas un ceļošanas periodu” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana” (turpmāk – II daļa):

Nr.

p.k.

Pretendents

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

I daļai

Līgumcena

(EUR bez PVN)

II daļai

1.

SIA „Deep White”

40003930429

10000.00

13000.00

2.

SIA „Lejiņa un Šleiers”

40103781542

11500.00

14500.00

3.

SIA „B&Y”

50103606761

9750.00

-

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

I daļai – nav;

II daļai – nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

I daļai – SIA „B&Y”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais;

II daļai – SIA „Lejiņa un Šleiers”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais.


Atbildes uz jautājumiem Nr.2

Atbildes uz jautājumiem Nr.1

Paziņojums par plānoto līgumu

“Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Publicēšanas datums: 04.09.2017.

1. Pasūtītājs:

I daļai – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

II daļai – PTAC Eiropas Patērētāju informēšanas centrs

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija

Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45;

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. +371 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv),

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Santa Zarāne (tālr. +371 67388622, e-pasts: Santa.Zarane@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2017/04MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai “Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2017.gada 15.septembra plkst.10:00 PTAC.

PTAC informatīvi izglītojošās kampaņas “Atbildīga aizņemšanās” koncepta izstrāde un īstenošana Nr. PTAC 2017/03AK 11.08.2017. līdz 2017.gada 6.septembra plkst.10:00 PTAC AS "RCL" 69700,00

Līgums Nr. PTAC2017/ 03AK

Spēkā no 24.10.2017. līdz 31.12.2018.


 03.10.2017. ZIŅOJUMS Atklātam konkursam “PTAC informatīvi izglītojošās kampaņas “Atbildīga aizņemšanās” koncepta izstrāde un īstenošana”, iepirkuma identifikācijas Nr.PTAC2017/03AK 


Atbildes uz jautājumiem Nr.1

Atbildes uz jautājumiem Nr.2


Paziņojums par plānoto līgumu

"PTAC informatīvi izglītojošās kampaņas “Atbildīga aizņemšanās” koncepta izstrāde un īstenošana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu

Publicēšanas datums: 11.08.2017.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Sanita Gertmane (tālr. 67388622, e-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

PTAC informatīvi izglītojošās kampaņas “Atbildīga aizņemšanās” koncepta izstrāde un īstenošana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2017/03AK;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

NOLIKUMS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu (atklāts konkurss) "PTAC informatīvi izglītojošās kampaņas “Atbildīga aizņemšanās” koncepta izstrāde un īstenošana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2017.gada 6.septembra plkst.10:00 PTAC.