PTAC jaunumi

 
PTAC ir konstatējis, ka liela daļa privātpersonu, kuru valdījumā atrodas spiedieniekārtu kompleksi, kas paredzēti sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšanai, neveic kārtējās tehniskās pārbaudes. Ņemot vērā to, ka tuvojas apkures sezona, PTAC aicina veikt kārtējās tehniskās pārbaudes.
PTAC aicina ikvienu vecāku, kuru bērni gatavojas apmeklēt, apmeklē, vai pēdējo trīs gadu laikā ir apmeklējuši pirmsskolas izglītības iestādi, aizpildīt anketu! Tas ļaus PTAC labāk izprast esošo situāciju un praksi, kā arī uzlabot patērētāju tiesību aizsardzību šajā jomā!
Lai nodrošinātu vienotu kredītiestāžu un uzraudzības institūciju izpratni par pamatkonta pakalpojuma nodrošināšanu patērētājiem, FKTK sadarbībā ar PTAC un Finanšu nozares asociāciju ir sagatavojusi skaidrojumu, kas nosūtīts visām Latvijas bankām un dalībvalstu banku filiālēm Latvijā.
  • "
  • 2 of 217
  • "