Uzaicinājums uz konferenci “Alternatīvo patērētāju strīdu risināšanas mehānismu ieviešana Latvijā”

Lai diskutētu un apmainītos ar viedokļiem par alternatīvo patērētāju strīdu risināšanu, esat laipni aicināti uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) rīkoto bezmaksas konferenci “Alternatīvo patērētāju strīdu risināšanas mehānismu ieviešana Latvijā”, kas notiks 10.12.2015. plkst. 9:00, viesnīcā Radisson Blue Hotel Latvija Elizabetes ielā 55, Rīga, Latvija, zāle Omega I

Konferences mērķis ir iepazīstināt ar grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā par preču un pakalpojumu atbilstību līguma noteikumiem (stājas spēkā 01.01.2016.), Patērētāju ārpustiesas  strīdu risinātāju likumu, alternatīvajiem strīdu risināšanas mehānismiem, apskatīt to ieviešanas potenciālos ieguvumus un riskus, kā arī apspriest Patērētāju strīdu izskatīšanas komisijas izveidošanu un darbību PTAC ietvaros.

Konferences mērķauditorija: tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu vadītāji, klientu apkalpošanas vadītāji, kā arī darbinieki, kas iesaistīti patērētāju strīdu risināšanā, kvalitātes vadītāji, uzņēmēju un tirgotāju asociāciju pārstāvji, patērētāju nevalstisko organizāciju pārstāvji, iesaistīto valsts institūciju pārstāvji u.c. interesenti.

Konference ir bez dalības maksas. Lūdzu pieteikties uz konferenci līdz 07.12.2015., aizpildot pieteikšanās formu tiešsaistē vai atsūtot pieteikuma veidlapu uz konference@ptac.gov.lv . Priekšroka tiks dota tiem dalībniekiem, kas piesakās pirmie. Tā kā konferences dalībnieku skaits ir limitēts un konstruktīvai diskusijai nepieciešamas dažādas iesaistītās puses, konferences rīkotāji patur tiesības arī atteikt dalību konferencē, sevišķi, piesakoties novēloti.

Vairāk informācijas par konferenci - konference@ptac.gov.lv vai tālr. 67388622.

Pielikumā: Konferences programma

Konferences ieraksts un prezentācijas