SIA “Preces darbam” pasludināts maksātnespējas process. Patērētāji aicināti vērties pie maksātnespējas administratora.

Pēc vairākām patērētāju sūdzībām par nepiegādātām precēm un neatmaksātu naudu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir saņēmis informāciju, ka SIA “Preces darbam”, kas veica preču tirdzniecību interneta veikalā www.precesdarbam.lv, ir pasludināts maksātnespējas process. PTAC aicina patērētājus vērsties pie maksātnespējas administratora, lai atgūtu naudu par nepiegādātajām precēm. 

Līdz šim PTAC ar iesniegumiem par SIA “Preces darbam” ir vērsušies 25 patērētāji. Tāpat ir sniegtas vairāk kā 30 konsultācijas par situācijām, kad pēc preces pasūtīšanas interneta veikalā, tās netiek piegādātas, un nauda par nepiegādātajām precēm netiek atmaksāta. Lai arī PTAC ir vērsušies tikai patērētāji, ņemot vērā interneta veikala piedāvājumu, pastāv iespēja, ka ir cietušas ir arī vairākas juridiskas personas. 

Rezultātā 2020.gada 8.septembrī tika pieņemts lēmums par SIA “Preces darbam” (turpmāk – parādnieks) maksātnespējas procesa pasludināšanu. Tā kā ieraksts Maksātnespējas reģistrā ir izdarīts 2020. gada 9. septembrī,  PTAC informē, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma 73.panta pirmo un otro daļu patērētājiem vai juridiskām personām (turpmāk – kreditors), kuras ir cietuši parādnieka darbības rezultātā – līdz 2020.gada 9.oktobrim ir jāvēršas ar savu prasījumu pie maksātnespējas administratora. Gadījumā ja ir nokavēts prasījumu iesniegšanas termiņš, kreditors savu prasījumu pret parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns. Pēc šā termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku.

PTAC informē, ka Sabiedrībai ieceltais maksātnespējas administrators ir Katarīna Sniedze, prakses vieta Skolas iela 22-1, Rīga, LV - 1010, elektroniskā pasta adrese: katarina.sniedze@gmail.com.

Lai nesaskartos ar līdzīgiem gadījumiem, PTAC aicina pirms preču iegādes interneta veikalā, uzzināt citu patērētāju pieredzi dažādos atsauksmju portālos, kā arī pārliecināties, ka konkrētais komersants nav ievietots PTAC Melnajā sarakstā vai Aizdomīgo vietņu sarakstā.

PTAC konsultāciju tālrunis: 65452554

Papildu informācija medijiem:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 26544528, 22006628, 
E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv

Publicēšanas datums 22.09.2020.