PTAC seminārs “Būvniecībā izmantotie materiāli un iekārtas: piemērojamās normatīvo aktu prasības”

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2018. gadā organizē trīs bezmaksas seminārus
“Būvniecībā izmantotie materiāli un iekārtas: piemērojamās normatīvo aktu prasības”

PTAC, turpinot jau iesākto tradīciju – informēt būvniecības procesā iesaistītās personas (būvuzņēmējus, būvvaldes, būvuzraugus, būvinženierus un projektētājus) par prasībām būvizstrādājumiem un uzraudzības rezultātiem, šogad paplašina tēmu loku arī ar citām PTAC kompetencē esošajām jomām. Arī šo materiālu un iekārtu atbilstība ir svarīga būves pamatprasību nodrošināšanai un būvdarbu izpildei, piemēram, lifti, mašīniekārtas, elektroiekārtas, spiedieniekārtu kompleksi u.c., kā arī bīstamās iekārtas un reglamentētās jomas mērīšanas līdzekļi.

PTAC organizē trīs bezmaksas seminārus, kuros PTAC eksperti informēs par normatīvo aktu prasībām, aktualitātēm un PTAC konstatētajām neatbilstībām. Semināros paredzēta arī praktiskā daļa un laiks diskusijām, jautājumiem un atbildēm.

Semināri notiks Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā, Brīvības ielā 55, Rīgā, 224.telpā (2.stāva zāle) šādos datumos:

Dalība seminārā: bezmaksas.

       Semināra dienas kārtība
9.30 - 10.00Dalībnieku reģistrācija
10.00 - 10.10
Ievads
Linda Rinkule, Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktore
10.10 - 11.50

Būvizstrādājumi: 

  • Normatīvo aktu prasības;
  • Biežāk konstatētās neatbilstības un pieļautās kļūdas;
  • Praktiskais darbs.

Agnese Černaja, Tehnisko preču uzraudzības daļas vadītāja vietniece
Anna Fanduļa, Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā eksperte

11.50 - 12.30

Būvniecības procesā uzstādītās elektroiekārtas, mašīniekārtas, spiedieniekārtu kompleksi, radioiekārtas:

  • Normatīvo aktu prasības;
  • Biežāk konstatētās neatbilstības un pieļautās kļūdas;
  • Praktiskais darbs. 

Grenada Sofija Demakina, Tehnisko preču uzraudzības daļas vadītāja
Arta Viļuma-Gudmona, Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā eksperte

12.30 - 13.30Pusdienu pārtraukums
13.30 - 13.50

Reglamentētās jomas mērīšanas līdzekļi:

  • Normatīvo aktu prasības raksturīgākajiem būvniecības procesā uzstādītajiem mērīšanas līdzekļu tipiem (patēriņa skaitītāji (ūdens, siltums, gāze, elektrība), transportlīdzekļu degvielas uzpildes aparāti);
  • Projektēšanā un nodošanā ekspluatācijā piemērojamās normatīvo aktu prasības.

Inese Matēviča, Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā eksperte

13.50 - 14.30

Prasības bīstamajām iekārtām:

  • Normatīvo aktu prasības liftu, trošu ceļu, rezervuāru projektēšanai, būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā;
  • Normatīvo aktu prasības, kas jāievēro, lietojot bīstamās iekārtas būvdarbos (cilvēku celšanai paredzētie pacēlāji, kravas celtņi).

Nilss Sproģis, Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākais eksperts

14.30 - 15.15Atbildes uz iepriekš iesūtītiem jautājumiem, diskusijas
15.15 - 15.30Semināra noslēgums

 

Informējam, ka pasākumā  tiks fotografēts un filmēts. Lai sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu valsts pārvaldes darbības caurspīdīgumu, informācija par pasākumu kopā ar audio vai vizuālo materiālu tiks publicēta Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē, sociālajos medijos, kā arī izmantota žurnālistikas vajadzībām. Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts/a audio vai vizuālajā materiālā.

Publicēšanas datums 20.08.2018.