Īstenots projekts, kurā pārbaudīti elektriskie transportlīdzekļi

Pēdējo gadu laikā lielu popularitāti ir ieguvuši jauni, elektriskie transportlīdzekļi – pašbalansējošais skūteri (hoverboard), elektriskie skūteri (e-scooters), elektriskie velosipēdi (e-bike) un elektriskie vienriteņi (uni-wheel). Lai arī cik ērta būtu pārvietošanās ar tiem, tomēr jāpievērš uzmanība arī šo transportlīdzekļu drošumam. Projekta ietvaros būtiskas neatbilstības drošuma prasībām tika konstatētas vairākiem Eiropas tirgū esošiem šo transportlīdzekļu modeļiem. 

Ņemot vērā šo transportlīdzekļu lielo popularitāti, Patērētāju tiesības aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2019.gadā piedalījās Eiropas kopprojektā CASP 2019 (turpmāk – projekts), kura ietvaros akreditētā laboratorijā tika pārbaudīti 46 elektriskie transportlīdzekļi no 11 dalībvalstīm. Elektriskie transportlīdzekļi tika pārbaudīti to atbilstībai tehniskajām drošuma prasībām, veikti elektrodrošuma, mehāniskie un baterijas testi, kā arī IP klases (ūdens piekļuves aizsardzības pakāpe) pārbaude.

No visiem pārbaudītajiem transportlīdzekļiem, būtiskas neatbilstības tika konstatētas četros gadījumos, kur transportlīdzekļa baterija neiztur pārlādi (over-charging of battery) kā noteikts piemērojamā standartā LVS EN 62133-2:2017. Pārējiem transportlīdzekļiem neatbilstības netika konstatētas vai arī konstatētas tādas, kas neietekmē transportlīdzekļa drošumu. 

Kopprojekta ietvaros PTAC no Latvijas tirgus ekspertīzei izņēma sešus transportlīdzekļus: divus elektroskūterus, divus hoverboard, vienu elektrisko velosipēdu un vienu uni-wheel. Būtiskas neatbilstības tika konstatētas tikai vienam hoverboard (MANTA, modelis MSB001), ražotājs: MANTA S.A. ul. Matuszewska 14, 03-876 Varšava, Polija. Piemērojamā standarta noteiktās prasības nosaka, ka baterijām jābūt izturīgām pret pārlādēm, tomēr pārbaudes laikā baterija pārlādi neizturēja un pēc 50 minūtēm eksplodēja. Hoverboard (MANTA, modelis MSB001) rada nopietnu risku patērētāja dzīvībai, veselībai un mantai. 

Tā kā arī Latvijas patērētāji arvien vairāk iegādājas elektriskos transportlīdzekļus, PTAC ir saņēmis vairākas patērētāju sūdzības, kurās patērētāji sūdzas par elektroskūteru tehniskajiem defektiem un to pārāk ātro izlādi. PTAC aicina patērētājus pēc transportlīdzekļa iegādes sekot ražotāja norādījumiem, kas atspoguļoti lietošanas instrukcijā par tā paredzēto ekspluatāciju, montāžu un brīdinājumiem kā transportlīdzekli nedrīkst lietot, jo dažkārt sūdzībās tiek konstatēts, ka problēma nav precē, bet gan nav ievēroti ražotāja norādījumi par drošu lietošanu.

PTAC aicina patērētājus ieskatīties ES Ātrās brīdināšanas sistēmā bīstamu nepārtikas preču jomā, lai pārliecinātos, ka neesat iegādājušies preci, kas tikusi atzīta par nedrošu un var radīt nopietnus draudus patērētājam. 

Aicinām noskatīties video par drošu elektrisko transporta līdzekļu lietošanu.

 

Ar ES Ātrās brīdināšanas sistēmas bīstamu nepārtikas preču jomā 2019. gada rezultātiem varat iepazīties šeit.

 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļa
Tālr.: +371 67388622
E-pasts: Santa.Zarane@ptac.gov.lv

Publicēšanas datums: 06.08.2020.