PTAC jaunumi

 
Lai uzzinātu un izprastu higiēnas masku atbilstošas ražošanas, informācijas nodrošināšanas un testēšanas vadlīnijas, aicinām higiēnas masku ražotājus un tirgotājus piedalīties vebinārā.
PTAC ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, piemērojot SIA „Tet” soda naudu 3500,00 EUR apmērā un nosakot tiesisko pienākumu - aizliegt patērētājiem adresētas patērētāju kreditēšanas reklāmas sniegšanu un izplatīšanu, kura pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos patērētāju kreditēšanas reklāmas ierobežojumus.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2019.gadā, pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām no SIA “Rīgas ūdens” klientiem, uzsāka ūdens patēriņa skaitītāju māju ievados izņemšanu ārpuskārtas verificēšanai. Laika posmā no 2019.gada 31.oktobra līdz 2020.gada 3.martam tika veiktas 28 Skaitītāju pārbaudes, no kuriem par neatbilstošiem metroloģiskajām prasībām tika atzīti 23 Skaitītāji, jeb 82%.
PTAC informē, ka ir izveidota jauna informatīva sadaļa komersantiem – Ekodizains un energomarķējums. PTAC plāno pievērst pastiprinātu uzmanību ekodizaina jautājumiem savās turpmākajās pārbaudēs, tādēļ aicina uzņēmējus iepazīties ar nepieciešamo informāciju.
PTAC ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, piemērojot SIA „ONDO” soda naudu 5000,00 EUR apmērā un nosakot tiesisko pienākumu - aizliegt Reklāmas likuma prasībām neatbilstošu patērētāju kreditēšanas reklāmu izplatīšanu.
Pēdējo gadu laikā lielu popularitāti ir ieguvuši jauni, elektriskie transportlīdzekļi – pašbalansējošais skūteri (hoverboard), elektriskie skūteri (e-scooters), elektriskie velosipēdi (e-bike) un elektriskie vienriteņi (uni-wheel). Lai arī cik ērta būtu pārvietošanās ar tiem, tomēr jāpievērš uzmanība arī šo transportlīdzekļu drošumam. Projekta ietvaros būtiskas neatbilstības drošuma prasībām tika konstatētas vairākiem Eiropas tirgū esošiem šo transportlīdzekļu modeļiem.
2019. gada nogalē un 2020. gadā PTAC saņēma vairāku patērētāju sūdzības par AB “CIVINITY” grupas uzņēmumu Latvijā rīcību, pieprasot ikmēneša maksājumus par rēķinu izrakstīšanu, atbilstību patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
Vasaras sezonā gan dzimšanas dienu svinībās, gan dažādos citos pasākumos par ierastu lietu ir kļuvušas piepūšamās atrakcijas. PTAC aicina patērētājus neaizmirst par savu drošību un atbildību gan nomājot piepūšamās rotaļu iekārtas, gan izmantojot publisko pakalpojumu sniedzēju piedāvātās atrakcijas. Tāpat aicinām uzņēmējus būt atbildīgiem, piedāvājot nomai atbilstošas atrakcijas, lai to lietošana būtu droša.
Sākoties ārkārtējai situācijai saistībā ar COVID 19, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) izvirzīja par prioritāti un uzsāka tādas komercprakses uzraudzību, kas patērētājiem piedāvā iegādāties ar COVID 19 slimību un tās profilaksi saistītas preces un pakalpojumus.
Bērnu rotaļlieta "Smart sly with glitter", modeļa Nr. EAN 4814723006173, BY01-SLI04 EN, ražotājs Strana Igrushek OOO, Baltkrievija, jo tā neatbilst drošības prasībām. Produkta ķīmiskais statuss neatbilsts standartam LVS EN 71- 3:2019 un var būt bīstams.
  • "
  • 2 of 66
  • "