PTAC jaunumi

 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē līdz 2020. gada 6. decembrim.
Saskatot noziedzīga nodarījuma pazīmes SIA „NIVETAP” (www.mercato.lv) rīcībā, PTAC ir vērsies Valsts policijā un saņēmis informāciju par kriminālprocesa ierosināšanu. PTAC atgādina patērētājiem būt īpaši uzmanīgiem, iepērkoties interneta veikalos.
PTAC strauji pieaug patērētāju sūdzību skaits par interneta veikaliem www.proffit.lv un www.korbotex.lv. Saskatot noziedzīga nodarījuma pazīmes SIA „KASIJA”, SIA “MULTI-Services” un SIA “MAKU GROUP” rīcībā, PTAC ir vērsies Valsts policijā.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs dažkārt saņem jautājumus, kur tiek vaicāts, kāda materiāla sejas maskas ir vislabākās un efektīvākās, vai biezāka maska sniedz arī lielāku efektu?
2020. gada 20. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 400 “Īpašā atbalsta mehānisma repatriācijas izmaksu segšanas kārtība tūrisma operatoriem”, paredzot, ka Latvijā reģistrēti un licencēti tūrisma operatori varēs iesniegt pieteikumus Patērētāju tiesību aizsardzības centrā granta saņemšanai, lai kompensētu Covid-19 izplatības rezultātā radušās repatriācijas izmaksas. Tūrsima operatoriem pieteikumi bija jāiesniedz līdz šī gada 1. oktobrim.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra oktobra sejas masku monitoringa rezultāti liecina par plašu dažāda veida sejas masku pieejamību, gan vērtējot iespējamību iegādāties, gan cenas. Lai noskaidrotu sejas masku pieejamību tirgū un to cenu līmeni, PTAC apsekojis 71 tirdzniecības vietu, apsekojumā fiksēti 22 respiratoru, 33 higiēniskās masku un 12 medicīniskās masku modeļi.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, kurā par konstatētajiem pārkāpumiem SIA „KASIJA” ir piemērota soda nauda 1580,00 EUR (šajā gadījumā maksimāli iespējamā) apmērā, uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi.
PTAC ir saņēmis informāciju, ka SIA “Good Trade”, kas veica preču tirdzniecību interneta veikalā www.gouptime.lv, ir pasludināts maksātnespējas process. PTAC aicina patērētājus vērsties pie maksātnespējas administratora, lai atgūtu naudu par nepiegādātajām precēm.
PTAC aicina patērētājus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību iegādāties preces no interneta veikala www.proffit.lv. Pēdējo mēnešu laikā PTAC ir vērsies liels skaits patērētāju ar lūgumu pēc palīdzības situācijās, kad interneta veikals nepiegādā preces un ilgstoši neatmaksā par tām samaksāto naudu.
PTAC apsekojumi liecina, ka tirgū ir pieejams plašs klāsts ar higiēnas sejas maskām, kas izgatavotas no visdažādākajiem materiāliem, tomēr ļoti svarīga ir atbilstošas higiēnas sejas maskas izvēle. PTAC iesaka izvēlēties Eiropas Standartizācijas iestādes (CEN) vadlīnijām vai citiem atzītiem standartiem atbilstošas higiēnas maskas.
  • "
  • 2 of 68
  • "