PTAC jaunumi

 
PTAC ir saņēmis informāciju, ka SIA “Good Trade”, kas veica preču tirdzniecību interneta veikalā www.gouptime.lv, ir pasludināts maksātnespējas process. PTAC aicina patērētājus vērsties pie maksātnespējas administratora, lai atgūtu naudu par nepiegādātajām precēm.
PTAC aicina patērētājus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību iegādāties preces no interneta veikala www.proffit.lv. Pēdējo mēnešu laikā PTAC ir vērsies liels skaits patērētāju ar lūgumu pēc palīdzības situācijās, kad interneta veikals nepiegādā preces un ilgstoši neatmaksā par tām samaksāto naudu.
PTAC apsekojumi liecina, ka tirgū ir pieejams plašs klāsts ar higiēnas sejas maskām, kas izgatavotas no visdažādākajiem materiāliem, tomēr ļoti svarīga ir atbilstošas higiēnas sejas maskas izvēle. PTAC iesaka izvēlēties Eiropas Standartizācijas iestādes (CEN) vadlīnijām vai citiem atzītiem standartiem atbilstošas higiēnas maskas.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC) līdz 2020. gada 16. oktobrim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē Daugavpils reģionālajā pārvaldē.
Strauji tuvojoties apkures sezonai, ir aktualizējusies problemātika par centralizētās siltumenerģijas apgādes parādiem, to apmaksas iespējām daudzdzīvokļu mājās, kā arī riskiem par apkures nepieslēgšanu.
PTAC ir saņēmis informāciju, ka SIA “Preces darbam”, kas veica preču tirdzniecību interneta veikalā www.precesdarbam.lv, ir pasludināts maksātnespējas process. PTAC aicina patērētājus vērsties pie maksātnespējas administratora, lai atgūtu naudu par nepiegādātajām precēm.
Semināra mērķis ir informēt ūdens uzskaites procesā iesaistītās personas (ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus, apsaimniekotājus) par prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem un uzraudzības rezultātiem.
Jaunā bezmaksas lietotne Scan4Chem tagad pieejama arī Latvijā. Tā palīdzēs ikvienam pircējam uzzināt, vai viņa izvēlētājās precēs ir īpaši bīstamās vielas.
PTAC ir konstatējis, ka liela daļa privātpersonu, kuru valdījumā atrodas spiedieniekārtu kompleksi, kas paredzēti sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšanai, neveic kārtējās tehniskās pārbaudes. Ņemot vērā to, ka tuvojas apkures sezona, PTAC aicina veikt kārtējās tehniskās pārbaudes.
PTAC aicina ikvienu vecāku, kuru bērni gatavojas apmeklēt, apmeklē, vai pēdējo trīs gadu laikā ir apmeklējuši pirmsskolas izglītības iestādi, aizpildīt anketu! Tas ļaus PTAC labāk izprast esošo situāciju un praksi, kā arī uzlabot patērētāju tiesību aizsardzību šajā jomā!
  •  
  • 1 of 66
  • "