Vakances

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu metroloģiskās uzraudzības jomā (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā. 

JA TEV IR:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība;
 2. atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 3. labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 4. spēja un vēlme ātri apgūt jaunas zināšanas un lietot tās praksē;
 5. B kategorijas autovadītāja tiesības;
 6. vēlamas labas angļu valodas zināšanas;
 7. vēlamas zināšanas un praktiskā darba pieredze metroloģijā un/vai testēšanā pēdējo piecu gadu laikā, kā arī izpratne par dažāda veida mērīšanas līdzekļiem un to darbības principiem. 

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. interesantu un atbildīgu darbu metroloģiskās uzraudzības jomā; 
 2. iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
 3. iespēju piedalīties starptautiskos uzraudzības un pieredzes apmaiņas projektos;
 4. mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) pārbaudes laikā atkarībā no profesionālās pieredzes ilgums pēdējo piecu gadu laikā;
 5. valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU SPĒTU:

 1. veikt pārbaudes mērīšanas līdzekļu lietošanas vietās, t. sk., veikt mērīšanas līdzekļu metroloģiskos testus;
 2. veikt mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzības pārbaudes;
 3. veikt fasēto preču (pārtikas un nepārtikas) satura faktiskā daudzuma kontroli, t. sk., statistiskās kontroles testus;
 4. sniegt konsultācijas un izskatīt iesniegumus.

      
Pieteikumu konkursam, minot konkrēto vakanci, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 4. novembrim sūtīt pa e-pastu pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 vai izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumus. 

Uzziņas pa tālruni 67388633, 26680864.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, aicinām apmeklēt tīmekļvietni: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/personas-datu-apstrade-un-aizsardziba


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā eksperta ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku laiku)

JA TEV IR:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība;
 2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
 3. priekšrocība – profesionālā pieredze jomā, kas saistīta ar mašīnbūvi vai mašīniekārtām, pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par diviem gadiem;
 4. prasme strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, to apkopot un analizēt;
 5. ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu izmantot dokumentus Tehnisko preču uzraudzības daļas darbības jomā;
 6. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 7. B kategorijas autovadītāja tiesības.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā; 
 2. plašas iespējas profesionālai izaugsmei; 
 3. iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos;
 4. mēnešalgu no 1050,00 EUR līdz 1200,00 EUR (11. algu grupa) pārbaudes laikā atkarībā no profesionālās pieredzes ilgums pēdējo piecu gadu laikā; 
 5. valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU SPĒTU:

 1. gatavot uzraudzības projektus un vadlīnijas; 
 2. veikt pārbaudes, analizēt un apkopot uzraudzības rezultātus;
 3. izglītot komersantus;
 4. izskatīt patērētāju sūdzības/ nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas nedrošas preces;
 5. piedalīties ekspertu darba grupās.

Pieteikumu konkursam, minot konkrēto vakanci, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 4. novembrim sūtīt pa e-pastu pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 vai izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumus. 

Uzziņas pa tālruni 67388633, 26680864.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, aicinām apmeklēt tīmekļvietni: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/personas-datu-apstrade-un-aizsardziba