Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem

Normatīvais akts: Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Regulas (EK) Nr.1222/2009 par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem

Darbības joma:

Regula Nr.1222/2009 nosaka sistēmu (speciālu marķējumu), kādā veidā jāsniedz informācija galalietotājiem par riepu parametriem:

 • degvielas patēriņa efektivitātes klasi (burts no A līdz G);
 • saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi (burts no A līdz G);
 • ārējā rites trokšņa klasi un izmērīto vērtību (dB).

Regula Nr.1222/2009 attiecas uz C1, C2 un C3 klases riepām, kas ražotas sākot no 2012.gada 1.novembra, izņemot:

 • atjaunotām riepām;
 • profesionālām riepām apvidus transportlīdzekļiem;
 • riepām, kuras konstruētas tā, lai tās uzstādītu tikai tiem transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti pirms 1990.gada 1.oktobra;
 • T tipa pagaidu lietošanas rezerves riepām;
 • riepām ātruma kategorijā līdz 80km/h;
 • riepām, kuru nominālais loka diametrs nepārsniedz 254mm vai ir 635mm vai lielāks
 • riepām, kas aprīkotas ar papildu ierīcēm, lai uzlabotu ekspluatācijas parametrus (piemēram, riepām ar radzēm);
 • riepām, kuras konstruētas tā, lai tās uzstādītu tikai tiem transportlīdzekļiem, kas paredzēti vienīgi autosacīkstēm.

Prasības:

Riepām, uz kurām attiecas Regulas Nr.1222/2009 prasības ir jābūt nodrošinātām ar marķējuma uzlīmi, kurā norādīta degvielas patēriņa efektivitātes klase, ārēja rites trokšņa klase un vajadzības gadījumā arī saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase. Marķējuma uzlīmei jāatbilst Regulas Nr.1222/2009 II pielikuma prasībām (lūdzu skatīt zemāk esošo marķējuma paraugu 2.attēlā).

2.att. Marķējuma paraugs, kuram jābūt papildinātam ar informāciju par ražotāju, riepu izmēru, noslogojuma indeksu, ātruma kategoriju un citiem tehniskiem parametriem.

Iesaistīto personu pienākumi:

Ražotājs, importētājs, pilnvarotais pārstāvis (Regulas Nr.1222/2009 4.pants): 

 • novērtē būtiskos riepas parametrus (degvielas patēriņa efektivitātes klasi, ārēja rites trokšņa klasi un saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi)
 • izveido speciālo marķējumu (2.att.) un pievieno to riepām
 • tehniskajos reklāmas materiālos, savās tīmekļa vietnēs viegli saprotamā un viegli lasāmā veidā norāda informāciju par riepu parametriem un to klasēm

Izplatītāji (Regulas Nr.1222/2009 5.pants)

 • nodrošina, ka tirdzniecības vietā riepām labi redzamā vietā vai tās tiešā tuvumā ir piestiprināta speciālā marķējuma uzlīme, kura saņemta no piegādātāja (ražotāja, importētāja, pilnvarotā pārstāvja);
 • gadījumos, kad tirdzniecībā piedāvātās riepas nav redzamas galalietotājam, piemēram, piedāvājot tās iegādāties internetveikalā, sniedz informāciju par tās būtiskajiem parametriem (degvielas patēriņa efektivitātes klasi, ārēja rites trokšņa klasi un saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi

Noderīgi:

Regulas Nr.1222/2009

Eiropas Komisijas mājaslapa par riepu marķējuma prasībām