Preču un pakalpojumu uzraudzības departaments

Patēriņa preču uzraudzības daļa

Ivars Jorniņš

daļas vadītājs 67388639
Agrita Tjarvedaļas vadītāja vietnieceIndividuālie aizsardzības līdzekļi68806555
Vita Visockavecākā eksperte

Rotaļlietas, Bērnu spēļu laukumi, Cenu norādīšanas kārtība

68806556
Ludmila Naļivaikovecākā eksperte

Bērnu preces; Izklaides pakalpojumi; Bērnu spēļu laukumi

68806561
Tehnisko preču uzraudzības daļa
Iveta Svīķedaļas vadītāja 68806501

Grenada Sofija Demakina

daļas vadītāja vietniece

Transportējamās spiedieniekārtas, Radioiekārtas, Spiedieniekārtas un to kompleksi,

Gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrs, Transportlīdzekļi un to sastāvdaļas, Iekārtas ar gāzveida kurināmo,

Kuģu aprīkojums, Iekārtas un aizsargsistēmas sprādzienbīstamā vidē (ATEX), Vienkāršas spiedtvertnes, Aerosoli

67388647
Kaspars Zluģisvecākais eksperts

Mašīniekārtas, Radioiekārtas, Atpūtas kuģi, Kuģu aprīkojums, Transportlīdzekļi un to sastāvdaļas, Trokšņa emisijas

68806544
Daiga Zaļāvecākā eksperte

Iekārtas ar gāzveida kurināmo, Gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrs,

Mašīniekārtas, Transportējamās spiedieniekārtas, Kuģu aprīkojums,

Iekārtas un aizsargsistēmas sprādzienbīstamā vidē (ATEX),  Aerosoli

68806546
Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļa.

Agnese Černaja

daļas vadītāja

Būvizstrādājumi,

Ekodizains, Energomarķējums, Elektropreces

67388645
Kristīne Kamerādevecākā eksperte

Būvizstrādājumi, Ekodizains, Energomarķējums,

Ķīmiskās vielas izstrādājumos (REACH regula)

67388648
Arta Viļuma-Gudmonavecākā eksperte

Elektropreces (elektrodrošums,

Elektromagnetiskā saderība, Ķīmiskās vielas (RoHS),

Ekodizains, Energomarķējums

68806547
Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļa

Nilss Sproģis

daļas vadītājs 68806540
Inese Sidrabavecākā eksperte

Bīstamās iekārtas

67388653
Agris Brikmanisvecākais eksperts

Bīstamās iekārtas

68806506
Andis Lagzdiņšvecākais ekspertsMērīšanas līdzekļi68806552