Informācija par Patērētāju tiesību aizsardzības centra veiktajām iepirkuma procedūrām un noslēgtajiem iepirkuma līgumiem 2020. gadā

 

LĪGUMA PRIEKŠMETS

 PUBLIKĀCIJAS DATUMS IEPIRKUMU UZRAUDZĪBAS BIROJA MĀJAS LAPĀ

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR

PIETEIKUMU/PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

PIEGĀDĀTĀJA NOSAUKUMS

LĪGUMCENA (EUR BEZ PVN)

LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ


Līdzdalība patērētāju strīdu risināšanā
-
Paziņojuma publikācija nav paredzēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
-Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija"51844.00

Līgums Nr. 2020/1

Spēkā no 08.01.2020. līdz 23.12.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizācijas datums: 25.07.2019.