Aviopasažieru tiesības

Mūsdienās ceļošana, izmantojot gaisa pārvadātāju pakalpojumus, daudziem no mums jau ir kļuvusi par ierastu lietu, jo tas ir ērts un ātrs pārvietošanās veids. Tomēr daudziem nācies saskarties ar to, ka jāveic zināmas korekcijas savos atpūtas vai darba braucienu plānos, jo paredzētais lidojums kavējas, tiek atcelts vai tiek atteikta iekāpšana gaisa kuģī.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Regula Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgstošu kavēšanos (turpmāk tekstā – Regula) paredz pasažieru tiesību minimumu gadījumos, kad:

 • pasažieriem pret to gribu atsaka iekāpšanu gaisa kuģī;
 • lidojums ir atcelts;
 • lidojums kavējas.

Regula tiek piemērota:

 1. pasažieriem, kas izlido no lidostas kādas dalībvalsts teritorijā;
 2. pasažieriem, kas izlido no trešās valsts lidostas uz lidostu kādas dalībvalsts teritorijā, ja vien viņi šajā trešā valstī nav saņēmuši atlīdzinājumu vai kompensāciju un par viņiem nav rūpējušies un ja attiecīgo lidojumu apkalpojošais gaisa pārvadātājs ir Kopienas pārvadātājs.

Regula neattiecas uz pasažieriem, kas ceļo bez maksas vai par samazinātu biļešu cenu, kas sabiedrībai nav tieši vai netieši pieejama. Tomēr tā attiecas uz pasažieriem, kuru biļetes ir izsniegtas saskaņā ar gaisa pārvadātāja vai ceļojuma rīkotāja noteiktu biežu lidojumu programmu vai citu komerciālu programmu.

PTAC kompetencē saskaņā ar Regulu ir pasažieru sūdzību izskatīšana par lidojumiem, kas izlido no Latvijas, kā arī lidojumiem, kas izlido no trešajām valstīm (attiecībā uz ES) uz Latviju. Sūdzības par starpgadījumiem, kas notikuši citā ES valstī, skata attiecīgā valsts atbildīgā iestāde.

Svarīgi!

Ja starpgadījums ir noticis, izlidojot no Apvienotās karalistes vai Igaunijas vai ielidojot Apvienotajā karalistē vai Igaunijā no trešajām valstīm (attiecībā uz ES), un lidojumu izpildīja AS “Air Baltic Corporation”, tad pasažierim ar iesniegumu jāvēršas PTAC.

Uzmanību! Pirms vērsties PTAC, pasažieriem vispirms jāvēršas pie gaisa pārvadātāja ar sūdzību!

GAISA TRANSPORTA PASAŽIERU SŪDZĪBAS VEIDLAPA LV (lejuplādēt)

GAISA TRANSPORTA PASAŽIERU SŪDZĪBAS VEIDLAPA ENG (lejuplādēt

ŠO VEIDLAPU VAR IZMANTOT, LAI IESNIEGTU SŪDZĪBU GAISA PĀRVADĀTĀJAM UN/VAI VALSTS  ATBILDĪGAJAI IESTĀDEI!


IEKĀPŠANAS ATTEIKUMS 

Kas jāsaprot ar iekāpšanas atteikumu? 

Pasažieri, kuri regulāri izmanto gaisa pārvadātāju pakalpojumus, būs sastapušies ar situāciju, kad ierodoties uz lidojumu, pie iekāpšanas vārtiem pasažierim tiek paziņots, ka gaisa kuģis ir pilns un neskatoties uz to, ka pasažierim ir apstiprināta rezervācija, viņš gaisa kuģī netiks uzņemts. Iekāpšanas atteikums ir nepamatots atteikums uzņemt pasažierus lidojumā, lai gan viņiem ir apstiprināta rezervācija uz konkrēto lidojumu un viņi ir savlaicīgi ieradušies uz iekāpšanu.

Ja gaisa pārvadātājs kādu iemeslu dēļ plāno atteikt iekāpšanu, tas vispirms aicina pasažierus brīvprātīgi atkāpties no rezervētajām biļetēm un saņemt atlīdzinājumu saskaņā ar nosacījumiem, par ko vienojas attiecīgais pasažieris un apkalpojošais gaisa pārvadātājs. Papildus minētajam atlīdzinājumam brīvprātīgajiem pasažieriem sniedz atbalstu saskaņā ar Regulas 8. pantu.

Ja piesakās nepietiekams skaits brīvprātīgo pasažieru, apkalpojošais gaisa pārvadātājs var pasažieriem pret to gribu atteikt iekāpšanu.

Ja pasažieriem ir atteikta iekāpšana pret to gribu, apkalpojošajam gaisa pārvadātājam nekavējoties ir pienākums izmaksāt pasažieriem kompensāciju šādā apmērā:
a) 250,00 EUR, ja lidojuma attālums ir 1500 km vai mazāks;
b) 400,00 EUR, ja lidojuma attālums ES robežās ir lielāks par iepriekšminēto, kā arī citu lidojumu gadījumā, ja lidojuma attālums ir 1500 km līdz 3500 km;
c) 600,00 EUR attiecībā uz lidojumiem,  kuru attālums pārsniedz 3500 km ārpus ES.

Ja pasažieriem tiek piedāvāts mainīt maršrutu līdz to galamērķim, izmantojot citu lidojumu, kura ielidošanas laiks nepārsniedz sākotnēji rezervētā lidojuma paredzēto ielidošanas laiku par 2, 3 vai 4 stundām atkarībā no lidojuma attāluma, tad apkalpojošais gaisa pārvadātājs var paredzēto kompensāciju samazināt par 50 %.

Kompensācija izmaksājama skaidrā naudā, izmantojot elektronisku bankas pārskaitījumu, bankas pārveduma rīkojumu, bankas čekus, vai, saņemot pasažiera parakstītu piekrišanu, ceļojumu kuponos vai citos pakalpojumos.

Jūsu ievērībai!!!

 • Gadījumā, ja gaisa pārvadātājs atsaka iekāpšanu, viņa pienākums ir nekavējoties izsniegt rakstveida paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un atbalstu saskaņā ar Regulu.
 • Gaisa pārvadātājam jāsniedz pasažieriem konkrētās valsts atbildīgās iestādes kontaktinformāciju rakstveidā.

LIDOJUMA ATCELŠANA

Kas jāsaprot ar lidojuma atcelšanu? 

Tā ir lidojuma neveikšana, kurš ir bijis iepriekš ieplānots un uz kuru pasažierim ir rezervēta vieta.

Ja lidojums ir atcelts, gaisa pārvadātājam ir pienākums:

 • nodrošināt pasažieriem iespēju izvēlēties biļetes cenas atmaksāšanu 7 dienu laikā (attiecīgajā gadījumā arī bezmaksas lidojumu atpakaļ uz izlidošanas vietu) vai citu iespēju nokļūt galamērķī;
 • izmaksāt kompensāciju, izņemot, ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs ir savlaicīgi brīdinājis pasažieri par lidojuma atcelšanu vai ja lidojuma atcelšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi:

a) 250,00 EUR, ja lidojuma attālums ir 1500 km vai mazāks;
b) 400,00 EUR, ja lidojuma attālums ES robežās ir lielāks par iepriekšminēto, kā arī citu lidojumu gadījumā, ja lidojuma attālums ir 1500 km līdz 3500 km;
c) 600,00 EUR attiecībā uz lidojumiem,  kuru attālums pārsniedz 3500 km ārpus ES;

 • nodrošināt ēdināšanu un atspirdzinājumus samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku, nepieciešamības gadījumā izmitināšanu viesnīcā (arī transportu līdz viesnīcai), sakaru līdzekļu bezmaksas pieejamību – divus telefona zvanus, divu teleksa vai faksa ziņu vai arī divu elektronisko vēstuļu nosūtīšanu;
 • sniedzot iepriekš minēto atbalstu, pievērst īpašu uzmanību personām ar ierobežotām pārvietošanās iespējām, to pavadītāju vajadzībām, kā arī bērnu vajadzīgām, kas ceļo bez pavadības.

Pierādīšanas pienākums attiecībā uz to, vai un kad pasažieris ir informēts par lidojuma atcelšanu, gulstas uz gaisa pārvadātāju.

Jūsu ievērībai!!!

 • Gadījumā, ja gaisa pārvadātājs atceļ lidojumu, viņa pienākums ir nekavējoties izsniegt rakstveida paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un atbalstu saskaņā ar Regulu.
 • Gaisa pārvadātājam jāsniedz pasažieriem konkrētās valsts atbildīgās iestādes kontaktinformāciju rakstveidā.

LIDOJUMA KAVĒŠANĀS

Ja gaisa pārvadātājs, kas nodrošina konkrēto lidojumu, paredz aizkavēšanos:

 • uz 2 stundām un ilgāk, ja lidojuma attālums ir 1500 km vai mazāks,
 • uz 3 stundām vai ilgāk, ja lidojuma attālums ES robežās ir lielāks par iepriekšminēto, kā arī citu lidojumu gadījumā, ja lidojuma attālums ir 1500 līdz 3500 km,
 • uz 4 stundām vai ilgāk, ja lidojuma attālums pārsniedz 3500 km ārpus ES robežām,

gaisa pārvadātājam ir pienākums nodrošināt ēdināšanu un atspirdzinājumus samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku, nepieciešamības gadījumā izmitināšanu viesnīcā (arī transportu līdz viesnīcai), sakaru līdzekļu bezmaksas pieejamību – divus telefona zvanus, divu teleksa vai faksa ziņu vai arī divu elektronisko vēstuļu nosūtīšanu.

Ja lidojuma kavēšanās ir 5 stundas un ilgāk, gaisa pārvadātāja pienākums ir piedāvāt atmaksāt biļetes vērtību (vajadzības gadījumā kopā ar bezmaksas lidojumu atpakaļ uz sākotnējo izlidošanas vietu).

Eiropas Savienības tiesas 2009. gada 19. novembra spriedums nosaka, ka kavēto lidojumu pasažieri var tikt pielīdzināti atcelto lidojumu pasažieriem, piemērojot tiesības uz kompensāciju, un tie var pieprasīt Regulas 7. pantā paredzētās tiesības uz kompensāciju, kad tie kavēta lidojuma dēļ cieš trīs vai vairāk stundu laika zudumu, proti, tie sasniedz galamērķi pēc trīs vai vairāk stundām pēc gaisa pārvadātāja sākotnēji paredzētā laika. Tomēr šāds kavējums nedod pasažieriem tiesības uz kompensāciju, ja gaisa pārvadātājs var pierādīt, ka lidojuma ilgo kavējumu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi, proti, apstākļi, pār kuriem gaisa pārvadātājam nav faktiskas kontroles.

Jūsu ievērībai!!!

 • Gadījumā, ja paredzama lidojuma kavēšanās ilgāk kā divas stundas, gaisa pārvadātāja pienākums ir nekavējoties izsniegt rakstveida paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un atbalstu saskaņā ar Regulu.
 • Gaisa pārvadātājam jāsniedz pasažieriem konkrētās valsts atbildīgās iestādes kontaktinformāciju rakstveidā.

BAGĀŽAS NOZAUDĒŠANA, SABOJĀŠANA, IZNĪCINĀŠANA VAI AIZKAVĒŠANĀS 

Pasažieru tiesības attiecībā uz strīdiem ar gaisa pārvadātāju par pasažiera reģistrētās bagāžas nozaudēšanu, sabojāšanu, iznīcināšanu vai aizkavēšanos paredz 1999. gada 28. maija Konvencija par dažādu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju (Monreālas konvencija). 

Pasažieris var izvirzīt prasību gaisa pārvadātājam par zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies bagāžas iznīcināšanas, sabojāšanas, nozaudēšanas vai aizkavēšanās dēļ. Ja gaisa pārvadātājs uzskata pasažiera prasību par nepamatotu,  pasažierim ir tiesības vērsties tiesā civiltiesiskā kārtībā.

Par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar bojātu bagāžu pasažierim prasība jāiesniedz rakstveidā gaisa pārvadātājam 7 dienu laikā pēc bagāžas saņemšanas un 21 dienas laikā par aizkavētu bagāžu pēc tās saņemšanas.

Pasažieris var iesniegt prasību pret to gaisa pārvadātāju, ar kuru ir līgums (no kura ir iegādātas biļetes lidojumam), vai pret to gaisa pārvadātāju, kas reāli atbild par konkrēto lidojumu, ja gaisa pārvadātāji ir atšķirīgi.


INVALĪDU UN PERSONU AR IEROBEŽOTĀM PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJĀM TIESĪBAS, CEĻOJOT AR GAISA TRANSPORTU

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regula Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu paredz, ka gaisa pārvadātājs vai tā aģents, vai ceļojuma rīkotājs, kā iemeslu minot personas invaliditāti vai ierobežotas pārvietošanās spējas, neatsakās:
a) pieņemt rezervāciju lidojumam, kas sākas vai beidzas lidostā, kurai piemēro šo regulu;
b) nodrošināt invalīda vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām iekāpšanu gaisa kuģī šādā lidostā, ja šādai personai ir derīga biļete un rezervācija.

Iepriekš minētajam regulējumam ir paredzēti atsevišķi izņēmumi, kas ir saistīti ar drošības prasībām vai apstākli, ka gaisa kuģa vai tā durvju izmēra dēļ invalīda vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām iekāpšana vai pārvadāšana ir fiziski neiespējama.

Invalīds vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurai ir bijusi liegta iekāpšana gaisa kuģī invaliditātes vai ierobežoto pārvietošanās spēju dēļ, un personai, kas pavada šo personu, piedāvā tiesības saņemt atlīdzību vai mainīt maršrutu, kā paredzēts Regulas 8. pantā. Tiesības izvēlēties lidojumu atpakaļ vai maršruta maiņu ir atkarīgas no tā, vai izpildītas visas drošības prasības.
Kad invalīds vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām ierodas lidostā, lai sāktu ceļojumu ar gaisa kuģi, lidostas vadības dienests ir atbildīgs par palīdzības nodrošināšanu tā, lai attiecīgā persona varētu izlidot ar gaisa kuģi, uz kuru tā ir rezervējusi vietu.

Gadījumā ja, pārvietojot lidostā vai pārvadājot gaisa kuģī, tiek bojāts vai nozaudēts ratiņkrēsls vai citi pārvietošanās palīglīdzekļi un palīdzības ierīces, pasažierim, kuram pieder šis aprīkojums, ir tiesības saņemt kompensāciju saskaņā ar starptautiskajiem, Kopienas un dalībvalstu tiesību aktiem.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulas Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu uzraudzību veic un sūdzības šajā jomā izskata Civilās aviācijas aģentūra.