Logo

Riteņu transportlīdzekļu marķēšana

20.06.2006 MK noteikumi Nr. 505 “Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības sastāvdaļu novērtēšanas noteikumi.” (turpmāk – noteikumi) 

MK 30.05.2000. noteikumi Nr. 186 „Noteikumi par mašīnu drošību” 

MK 22.06.2006 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”

Riteņu transportlīdzekļi - transportlīdzekļi, kuru pamatfunkcija ir saistīta ar piedalīšanos ceļu satiksmē.


MARĶĒJUMS

 

Jābūt EC tipa apstiprinājuma sertifikātam

1. Ražotāja nosaukums;     

2. EC tipa apstiprinājuma numurs;                  

3. Trokšņa skaļums pie max apgriezieniem;

4. Šasijas numurs.

M1 un L kategorijas transportlīdzekļiem papildus jābūt EC tipa apstiprinājuma marķējumam (MK noteikumu Nr. 505  37. punkts):

1. Mazais burts “e” ar tipa apstiprinājuma iesniedzēja dalībvalsts atšķirības kodu (numuru).

2. Pamatdirektīvas numurs.

3. Direktīva ar ko tika izdarīti grozījumi pamatdirektīvai (ja tādi tika izdarīti).

4. Četrciparu kārtas numurs.

5. Divciparu kārtas numurs.
                                             
Tehniski sarežģītas preces, kā arī preces, kuras satur bīstamas vielas vai kuru lietošanai nepieciešamas īpašas iemaņas, ražotājam jāapgādā ar lietošanas noteikumiem, brīdinājuma zīmēm vai simboliem, kas var būt arī uzlīmju veidā (piemēram max svars, max ātrums, pasažieru skaits).


DOKUMENTĀCIJA

 

EC tipa apstiprinājuma sertifikāts (MK noteikumu Nr.505 67. punkts).

Lietošanas instrukcija valsts valodā (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 19. pants)

 

Riteņu transportlīdzekļi - transportlīdzekļi, kuru pamatfunkcija nav saistīta ar piedalīšanos ceļa satiksmē (piemēram, tricikli un kvadricikli, kurus paredzēts lietot izklaidei vai sacensībām slēgtās teritorijās un ārpus koplietošanas ceļiem).


MARĶĒJUMS 

CE marķējums (MK noteikumu Nr. 186 118. punkta 15. apakšpunkts un MK noteikumu Nr. 483 28. punkts).

Tehniski sarežģītas preces, kā arī preces, kuras satur bīstamas vielas vai kuru lietošanai nepieciešamas īpašas iemaņas, ražotājam jāapgādā ar lietošanas noteikumiem, brīdinājuma zīmēm vai simboliem, kas var būt arī uzlīmju veidā (piemēram max svars, max ātrums, pasažieru skaits).


DOKUMENTĀCIJA 

 

Tehniskā dokumentācija (MK noteikumu Nr. 186 272. punkts );

Atbilstības deklarācija mašīnu drošības direktīvai (MK noteikumu Nr. 186 258. punkts);

Atbilstības deklarācija Elektromagnētiskās saderības direktīvai (MK noteikumu Nr. 483 21. punkts);

Lietošanas informācija valsts valodā (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 19. pants).

© 2009 PTAC
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs,
Rīgā, K. Valdemāra iela 157, LV - 1013,
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv