Lai saņemtu jaunumus savā e-pastā, norādiet to zemāk esošajā laukā.

Par PTAC

Par PTAC

 • 2. septembris 2014Jaunākās ziņas

  /upload/small_id-10050304.jpg

  Preču neatkarīgu novērtēšanu tiesīgas veikt tikai Eiropas Komisijas datu bāzē reģistrētas atbilstības novērtēšanas institūcijas

  Komersantiem, kas ražo preces tā saucamajā reglamentētajā sfērā (piemēram, būvizstrādājumi, individuālie aizsardzības līdzekļi, mašīniekārtas, spiedieniekārtas, transportējamās spiedieniekārtas, gāzes iekārtas, lifti) noteiktos gadījumos pirms jaunradītu preču laišanas tirgū ir noteikts pienākums veikt neatkarīgu preces novērtēšanu, tādējādi pārliecinoties par preces atbilstību noteiktajām drošuma prasībām, lai attiecīgās preces lietošanas laikā neradītu apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, apkārtējai videi, kā arī personu mantai.

  Lasīt visu rakstu
 • 2. septembris 2014Jaunākās ziņas

  /upload/small_ventilators.jpg

  SIA Euronics Latvia atsauc ventilatoru – Rikon RKN-16 no tirgus

  Lūdzam pircējus atgriezt augstāk minēto preci, kura iegādāta pēc 2011.gada 14.jūlija. Ventilators Rikon RKN-16, EAN 8693807214408. Ražotājs: Ķīna. Atsaukuma iemesls: paziņojums Nr. A12/0381/14 saskaņā ar Kopienas ātrās ziņošanas sistēmu „RAPEX”, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK (Direktīva par produktu vispārēju drošību) 12.pantu, kurā ir secināts, ka prece rada risku gūt savainojumus un saņemt strāvas triecienu.

  Lasīt visu rakstu
 • 1. septembris 2014Jaunākās ziņas

  /upload/small_id-10063778.jpg

  PTAC aicina patērētājus uzmanīties, iegādājoties preces ārpus komersantu pastāvīgās tirdzniecības vietas

  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) aicina patērētājus būt uzmanīgiem, noslēdzot līgumu ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas un kreditēšanas līgumu. PTAC redzeslokā ir nonākusi  informācija, ka  Vidzemes reģionā, konkrētāk  - Valmieras apkaimē pie iedzīvotājiem mājās vēršas komersanti, kas piedāvā iegādāties televizorus, stāstot, ka veikalā tie nopērkami daudz dārgāk, lai gan to patiesā vērtība ir krietni vien zemāka.

  Lasīt visu rakstu
 • 27. augusts 2014Jaunākās ziņas

  /upload/small_ptac_a4_front.jpg

  PTAC organizē konferenci „Būvizstrādājumu loma būvju drošībā”

  Lai gūtu vienotu izpratni par prasībām būvizstrādājumiem, iedvesmotos no citu Eiropas Savienības valstu pieredzes, izvērtētu Latvijā līdz šim paveikto un diskutētu par nākotnes galvenajiem izaicinājumiem, būvniecības nozarē iesaistītās personas tiek laipni aicināti uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra rīkoto bezmaksas konferenci „Būvizstrādājumu loma būvju drošībā”, kas notiks 10.09.2014. plkst. 9.00, Maritim Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, zālē Maritim I.

  Lasīt visu rakstu