Lai saņemtu jaunumus savā e-pastā, norādiet to zemāk esošajā laukā.

Par PTAC

Par PTAC

 • 17. oktobris 2014Jaunākās ziņas

  /upload/small_id-100164145.jpg

  30.10.2014. PTAC organizē semināru „Prasības reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem. Konstatētās neatbilstības un pieļautās kļūdas”

  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2014. gada 30. oktobrī rīko bezmaksas semināru komersantiem „Prasības reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem. Konstatētās neatbilstības un pieļautās kļūdas”. Semināra ietvaros tiks klāstīts par būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi, ekspluatācijas īpašību deklarācijām, CE zīmi, tērauda konstrukcijām un to savienojumu vietās izmantojamiem skrūvjsavienojumiem.

  Lasīt visu rakstu
 • 16. oktobris 2014Jaunākās ziņas

  /upload/small_aizliegta_reklama_1.jpg

  PTAC aizliedz reklāmu, kura vērsta uz preču (radaru detektoru) prettiesiskas izmantošanas popularizēšanu

  2014.gada 9.oktobrī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēma lēmumu, ar kuru atzīta par pretlikumīgu SIA „Ronin” izplatīto vides reklāmu. Komersants tirgū piedāvā preces – transportlīdzekļu ātruma noteikšanas ierīces (radaru detektorus, Preces), kuru izmantošana uzskatāma par administratīvo pārkāpumu, tādējādi komersants realizē  profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi.

  Lasīt visu rakstu
 • 15. oktobris 2014Jaunākās ziņas

  /upload/small_id-100164582.jpg

  Elektroenerģijas tirgotāji sāk iepazīstināt mājsaimniecības ar tirdzniecības piedāvājumiem

  2015. gada 1. janvārī tiks atvērts elektroenerģijas tirgus visām mājsaimniecībām. Atvērta elektroenerģijas tirgus apstākļos vairs nepastāvēs regulēti elektroenerģijas tarifi, bet lietotāji varēs izvēlēties savam elektroenerģijas patēriņam atbilstošāko elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumu. Tas nozīmē, ka līdz šim pastāvošais Starta tarifs un Pamata tarifs vairs neeksistēs, bet elektroenerģijas cenu noteiks mājsaimniecības un tirgotāja vienošanās.

  Lasīt visu rakstu
 • 9. oktobris 2014Jaunākās ziņas

  /upload/small_id-100263933.jpg

  PTAC pirmo reizi apkopojis informāciju par ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju darbības rādītājiem

  Lai efektīvi veiktu ārpustiesas parādu atgūšanas sektora tirgus uzraudzību un iegūtu vispusīgu informāciju par nozares attīstību, saskaņā ar nozari regulējošo normatīvo aktu bāzi, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pirmo reizi apkopojis informāciju par ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju darbības rādītājiem par 2013. gada 2. pusgadu. Informāciju sniedza 21 Latvijā licencētais ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējs, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) ārpustiesas parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai laika posmā no 2013.gada 1.maija līdz 2013.gada 31.decembrim.

  Lasīt visu rakstu