PTAC jaunumi

 
Līdz ar Covid – 19 izraisītās ārkārtējās situācijas atcelšanu, būtiski tiek samazināti ierobežojumi kultūras, izklaides un sporta pasākumiem, kas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējiem ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no attiecīgo ierobežojumu atcelšanas brīža jāpaziņo par jauno pasākuma norises laiku un jānodrošina tā norise vismaz turpmākā gada laikā. Savukārt, ja pasākums ir atcelts – patērētājam ir tiesības saņemt atpakaļ samaksāto naudu.
PTAC ir saņēmis informāciju no Francijas apdrošinātāja Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le Commerce Exterieur (COFACE) Lietuvas filiāles par krāpnieciskām darbībām, ko īsteno “KOCHER-FINANCE”, piedāvājot patērētājiem noslēgt aizdevuma līgumu un papildus it kā iegādāties apdrošināšanas sabiedrības COFACE kredītu apdrošināšanas polisi. PTAC brīdina patērētājus neaizņemties no nelicencētiem kreditētājiem, jo tie var izrādīties krāpnieki!
PTAC ir noteicis BIĻEŠU SERVISS līdz 2020. gada 12. jūnijam veikt biļešu vērtības atmaksu patērētājiem (kuri nav izmantojuši kredītkaršu reklamāciju) no BIĻEŠU SERVISS rīcībā esošajiem organizatora naudas līdzekļiem, kas bija pieejami BIĻEŠU SERVISS brīdī, kad tika paziņots par pasākuma atcelšanu.
  • "
  • 3 of 208
  • "