PTAC jaunumi

 
Administratīvā rajona tiesa 2020. gada 25. jūnijā ir atstājusi spēkā PTAC pieņemto lēmumu. Pagaidu noregulējums tika pieņemts, jo Sabiedrība lielam skaitam patērētāju 2020. gada 29. un 30. aprīlī nosūtīja īsziņas, kā arī citos veidos paziņoja, ka patērētājiem, neatkarīgi no izvēlētā tarifu plāna, no 2020. gada 1. jūnija uz laiku līdz gada beigām tiek sniegts jauns pakalpojums “Bezlimita internets Latvijā” par papildu maksu 2,50 EUR.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, ar kuru SIA „Flavor Extra” par pārkāpumiem elektronisko cigarešu reklāmas izplatīšanā ir piemērota soda nauda 2000 EUR apmērā.
Ekonomikas ministrija atgādina, ka līdz ar ārkārtējās situācijas termiņa beigām, tiek atsāktas skaitītāju pārbaudes, nomaiņa un atkārtotā verificēšana, tādēļ aicinām dzīvojamo māju iedzīvotājus nodrošināt piekļuvi dzīvokļos esošajiem skaitītājiem.
  • "
  • 2 of 208
  • "