PTAC jaunumi

 
2019. gada pirmajā pusgadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaudzis izskatīto sūdzību skaits, savukārt samazinājies ir sniegto konsultāciju skaits, kas norāda uz to, ka patērētāji labāk izprot savas patērētāju tiesības.
Veicot AS “Kesko Senukai Latvia” 2018. un 2019. gadā īstenotās komercprakses izvērtējumu, PTAC konstatēja būtiskus pārkāpumus, kas saistīti ar patērētāju maldināšanu par Sabiedrības piedāvāto preču cenām. Sabiedrībai ir uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt konkrēto negodīgo komercpraksi, kā arī soda nauda 20 000 EUR apmērā.
Ar mērķi nākotnē nepieļaut līdzīgu situāciju rašanos un izskaustu negodīgu komercpraksi pasākumu rīkošanas un biļešu tirdzniecības jomā, Ekonomikas ministrija, PTAC un Latvijas Pasākumu producentu asociācija, kā arī nozares komersanti vienojušies par ciešākas sadarbības izveidi starp valsts pārvaldi un nozari, nostiprinot to Sadarbības memorandā par godīgu komercpraksi pasākumu rīkošanas un biļešu tirdzniecības jomā.
  • "
  • 2 of 181
  • "