PTAC jaunumi

 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2018.gada 29.martā ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā ar kuru SIA „Creamfinance Latvia” tiek uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt negodīgu komercpraksi un piemērota soda nauda 15 000,00 EUR apmērā. SIA “Creamfinance Latvia” pārstāv divus īstermiņa kreditēšanas zīmolus – “Crediton.lv” un “Ladyloan.lv”.
Eiropas Komisija ierosina uz patērētājiem orientētu jaunu kursu, lai nodrošinātu, ka visi Eiropas patērētāji pilnībā izmanto savas tiesības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2018.gada 13.martā pieņēma lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā ar kuru SIA „INVESTUM” (turpmāk – Sabiedrība) ir uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgu komercpraksi un uzlikta soda nauda 300,00 EUR apmērā par negodīgas komercprakses īstenošanu.
  • "
  • 2 of 134
  • "