PTAC jaunumi

 
Laika posmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 28.novembrim saistībā ar SIA „Cityparks Latvijaˮ rīcību, patērētājiem piemērojot līgumsodus par neatbilstošu autostāvvietas pakalpojumu izmantošanu, PTAC ir vērsušies 428 patērētāji.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC), veicot tirgus uzraudzību, ir konstatējis, ka atsevišķi komersanti, patērētājiem pārdodot preces un pakalpojumus, kā arī piedāvājot par tiem norēķināties skaidrā naudā vai izmantojot konkrētus maksājumu instrumentus, tai skaitā norēķinu kartes vai internetbankas, pieprasa papildu maksu.
Informējam, ka precei - Joku gļotas ar gaismiņām CRYSTAL PUTTY, EAN: 5902553818031, TG412465, konstatētas neatbilstības. Prece rada ķīmiskās saindēšanās risku, jo bora migrācija no plastiskās, lokanās gļotu masas pārsniedz standartā noteikto maksimāli pieļaujamo robežvērtību.
  • "
  • 2 of 158
  • "