PTAC jaunumi

 
Ikviens students vēlas studēt kvalitatīvā augstākās izglītības studiju programmā un pēc augstskolas absolvēšanas saņemt valsts atzītu diplomu. Bet nereti studenti apjūk piedāvāto augstskolu, koledžu un to studiju programmu labirintos. Ir vairākas lietas, ar ko Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina topošos studentus iepazīties pirms izvēles izdarīšanas par augstākās izglītības iestādi un studiju programmu.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi realizē tirgus uzraudzību arī uz robežas, pārbaudot, vai prece, kas tiek importēta Eiropas Savienībā, atbilst piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Apkopojot pēdējo trīs gadu rezultātus, redzams, ka 52% gadījumu importētajām elektroprecēm tiek atteikta izlaišana brīvā apgrozībā, jo tās neatbilst normatīvo aktu prasībām.
Rotaļlietai - Lelle "Lady like princess", 339611, EAN:5902012747391 ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībās. Rotaļlietai pārsniegts pieļaujamais di-(2-etilheksil) ftalāta (DEHP) un diizononilftalāta (DINP) saturs.
  • "
  • 2 of 114
  • "