PTAC jaunumi

 

Informējam, ka valkājamais peldsēdeklis jaundzimušajiem Bruņurupucis, KZ0128, EAN 9997990436371, kas iegādāts laika posmā no 2017.gada 1.marta līdz 2017.gada 28.martam, neatbilst drošuma prasībām, jo tā dizains un izskats atgādina ūdens rotaļlietu, kā rezultātā tas var tikt nepareizi izmantots.

2017. gada 2. jūnijā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) pieņēmis lēmumu, ar kuru SIA “VIVA TRADE” (turpmāk – Sabiedrība) piemērojis naudas sodu 15 000 EUR apmērā, kā arī uzlicis pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi. Laika periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.janvārim PTAC saistībā ar SIA „VIVA TRADE” rīcību saņēma 18 patērētāju sūdzības un, atbildot uz patērētāju elektroniskā pasta vēstulēm, tālruņa zvaniem un klātienē, sniedza 45 konsultācijas.
Sākot ar 2016. gada 1. martu Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) ietvaros ir izveidota jauna, neatkarīga lēmējinstitūcija – Patērētāju strīdu risināšanas komisija (turpmāk – Komisija). Komisija ir alternatīva strīdu izskatīšanai tiesā, kas samazina izmaksas un paātrina strīdu izskatīšanu. 2017. gada pirmajos piecos mēnešos Komisijā saņemti 25 patērētāju iesniegumi un ir notikušas 19 Komisijas sēdes (tai skaitā 10 sēdes par 2016. gadā saņemtajiem strīdiem).
  • "
  • 2 of 108
  • "