PTAC jaunumi

 
Jau no seniem laikiem gan siers, gan alus latviešu dainās minēti kā neatņemama Līgo svētku sastāvdaļa. Tā kā alus savu popularitāti ir saglabājis līdz pat mūsdienām, Latvijā darbojas daudzas alus ražotnes. PTAC šobrīd veic fasētā alus uzraudzību, kuras ietvaros tiek pārbaudīts, vai tirdzniecības vietās pieejamā alus iepakojuma marķējumā norādītais tilpums atbilst faktiski iepildītajam alus daudzumam.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) informē, ka elektriskais eļļas radiators SENCOR, modelis SOH 3009 BE, partijas numurs 2016300912 (marķējumā norādīts kā “Lot” – skat. foto) ir nedrošs tā lietotājiem - tam ir konstatētas tehniskas nepilnības, kas radiatora darbības gaitā var radīt karstās eļļas noplūdi un iespējamību gūt apdegumus, tādējādi radot nopietnu savainošanās risku tā lietotājiem.
2018.gada 27.aprīlī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir apstiprinājis “Vadlīnijas par nokavējuma procentu un līgumsoda piemērošanu ar patērētājiem noslēgtajos līgumos”. Svarīgākie precizējumi veikti attiecībā uz līgumsodu, kas noteikts par saistību neizpildi noteiktā laikā, maksājumu novirzīšanas kārtību un nokavējuma procentiem.
  •  
  • 1 of 141
  • "