PTAC jaunumi

 
Pēdējo gadu laikā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā tika saņemtas patērētāju sūdzības par vairākiem sporta klubiem, galvenokārt par sankciju piemērošanu līguma laušanas gadījumā. Lai konstatētu un novērstu būtiskākos pārkāpumus, laika posmā no 2017.gada 6.marta līdz 2018.gada 16.martam PTAC īstenoja uzraudzības projektu “Sporta klubu pakalpojumu līgumu un īstenotās komercprakses uzraudzība”. Projekta ietvaros tika izvērtēti pakalpojumu sniedzēju patērētājiem piedāvātie līgumi un konstatēti būtiskāki pārkāpumi.
Izvērtējot no patērētājiem saņemtos iesniegumus, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs secināja, ka Bigbank AS Latvijas filiāle ar patērētājiem slēgtajos darījumos pretēji labas ticības principam un, neievērojot Civillikuma noteiktās prasības, īstenoja profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi.
Šodien, 18. aprīlī, tika atklāta valsts vienotā komunikācijas un mācību aktivitāšu programma “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”, kas triju gadu laikā informēs un izglītos sabiedrību par daudzveidīgajiem valsts un pašvaldību e-risinājumiem. Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības un 6000 digitālo aģentu – zinošu bibliotekāru, skolotāju, valsts un pašvaldību darbinieku, tīkla izveide Latvijā.
  •  
  • 1 of 135
  • "