PTAC jaunumi

 
Ar mērķi veicināt enerģijas ietaupījumu, preču atbilstību un lai sniegtu lielāku ieguvumu Eiropas patērētājiem, šogad ir uzsākts līdz šim lielākais Eiropas Savienības finansētais Eiropas tirgus uzraudzības saskaņoto pasākumu kopums par preču efektivitāti - EEPLIANT3.
Informējam, ka vannas rotaļlietai – lelle ar pīlīti My Sweet Baby Doll, ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībām. Rotaļlietai ir pārsniegts pieļaujamais di-(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) saturs. Tādējādi pastāv nopietns risks, ka, lietojot rotaļlietu, varētu tikt ietekmēta lietotāja reproduktīvā veselība.
Pēc Ar mērķi informēt patērētājus par preču atsaukumu nozīmīgumu OECD realizē informatīvo kampaņu "Neignorē atsaukumus!" Pēc pirmā Eiropas Savienības mēroga pētījuma par atsaukumu efektivitāti rezultātu apkopošanas ir secināts, ka trešdaļa ES patērētāju turpina lietot bīstamās preces arī pēc tam, kad ir redzējuši paziņojumu par preces atsaukumu.
Atbilstoši strauji augošajām tendencēm sociālo tīklu vidē, ar nolūku veicināt preču un pakalpojumu reklamēšanu, aktīvi tiek izmantotas dažādas sociālo tīklu pakalpojumu iespējas, tai skaitā satura veidotāju jeb „influenceru” sociālā saziņa. Liels sekotāju skaits ir ātrs un efektīvs veids kā ar it kā ikdienišķa sociālā tīkla ieraksta palīdzību sasniegtu un ietekmētu lielu skaitu patērētāju, tomēr arī Satura veidotājiem ir jāievēro prasības, kas attiecas uz preču un pakalpojumu reklamēšanu vai tai pielīdzināmu saziņu.
Informējam, ka rotaļlietai – lelle Cute Baby/Lovely Baby ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībām. Rotaļlietai pārsniegts pieļaujamais diizononilftalāta (DINP), di-(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) un dibutilftalāta (DBP) saturs. Tādējādi pastāv nopietns risks, ka, lietojot rotaļlietu, varētu tikt ietekmēta lietotāja reproduktīvā veselība.
PTAC piedalā akcijā "Dienas bez rindām 2019", ko organizē VARAM sadarbībā ar iestādēm, pašvaldībām un bibliotēkām visā Latvijā.Akcijas mērķis ir iedrošināt sabiedrību pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu – ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē.
Šodien, 25.septembrī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Japānas Nacionālais patērētāju lietu centrs (turpmāk – JNPLC) parakstīja sadarbības memorandu par patērētāju sūdzību izskatīšanu.
Informējam, ka rotaļlietai – lelle BIG HAIR – DON’T CARE!, P-1456-1. No.001, EAN 4750000003117, ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībām. Rotaļlietai pārsniegts pieļaujamais diizononilftalāta (DINP) un di-(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) saturs. Šī iemesla dēļ pastāv nopietns risks, ka, lietojot rotaļlietu, varētu tikt ietekmēta lietotāja reproduktīvā veselība.
Ceturtdien, 19. septembrī, vairāk nekā 500 Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 3. un 4. klašu audzēkņi piedalīsies projektā “Viena diena drošībai”, ko filmu parkā Cinevilla organizē AS “Sadales tīkls”. Pasākumā bērni viegli saprotamā veidā praktiski iepazīsies ar dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem drošības jautājumiem.
Ministru kabineta š.g. 17. septembra sēdē pieņemts lēmums piešķirt PTAC 161 314 eiro, lai pilnībā varētu segt visus ceļotāju maksājumus, ko ceļotāji veikuši vai kas veikti ceļotāju vārdā par SIA “Prieks Tūre” nenodrošinātajiem ceļojumiem likviditātes problēmu dēļ.
  • "
  • 2 of 57
  • "