PTAC jaunumi

 
PTAC 2018.gada 2.martā pieņēma lēmumu par SIA “SUGAR MEDIA” īstenoto negodīgo komercpraksi, piemērojot soda naudu 18 700 EUR apmērā un uzliekot tiesisko pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi. ECC Latvia un PTAC no patērētājiem tika saņemtas 15 sūdzības par SIA “SUGAR MEDIA” organizēto divu dienu festivālu “RetroBeachFest2017” Lietuvas pilsētā Zarasai un Egor Kreed koncertu Dzintaru koncertzālē Jūrmalā, jo patērētājiem netika atmaksāta par iegādātajām biļetēm samaksātā nauda.
Ražotājs Whirlpool atsauc 1.7l KitchenAid elektrisko tējkannu, jo pastāv applaucēšanās risks lietotājam, neatbilstoša roktura stiprinājuma dēļ. Patērētājiem nepieciešams nekavējoties pārtraukt izmantot tējkannu un sazināties ar Whirlpool pārstāvniecību Latvijā. Ražotājs ir konstatējis, ka roktura tehniskais izpildījums var nenodrošināt tējkannas drošu pārnēsāšanu, gadījumā, ja tējkanna ir pilna ar verdošu ūdeni, rokturis, tā neatbilstoša stiprinājuma dēļ, var notrūkt, rezultātā var radīt applaucēšanās risku lietotājam.
Finanšu izglītības nedēļā PTAC aicina iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību savai finanšu pratībai un veicināt izpratni par dažādu finanšu instrumentu izmantošanu savas finansiālās drošības veidošanai. PTAC skaidro, ka finansiālās drošības pamatā ir līdzekļu uzkrāšana neparedzētiem gadījumiem.
Finanšu pratības nedēļas ietvaros un, atzīmējot Starptautisko patērētāju tiesību dienu, PTAC vēlas aktualizēt patērētāju, īpaši jauniešu, uzmanību finanšu pratībai, iepazīstinot ar PTAC un VISC izveidoto metodisko materiālu vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem 10.-12. klašu izglītojamiem “Ceļā uz dzīves meistarību”.
Šogad sesto gadu Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) kopā ar partneriem rīko FINANŠU PRATĪBAS NEDĒĻU 2018, kas notiek vienlaikus ar citviet pasaulē organizētiem finanšu pratības pasākumiem – Child and Youth Finance International (CYFI) 7. Globālo naudas nedēļu (Global Money Week) un 4. Eiropas finanšu nedēļu, ko rīko Eiropas Banku federācija.
Konkurences padome (KP) un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) atkārtoti aicina Rīgas domi nepieņemt plānotos grozījumus par SIA “Rīgas satiksme” tiesībām kā soda mēru piemērot transporta līdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtas jeb bloķētājus. Iestādes brīdina, ka grozījumu pieņemšanas gadījumā pašvaldība nepamatoti radītu nevienlīdzīgus konkurences apstākļus autostāvvietu pakalpojumu tirgū un ierobežotu patērētāju tiesības.
Informējam, ka rotaļlietai – lelle Tasso, Art.#688, EAN: 5901002005152, ražotājs Binyuan Toys Factory, Ķīna, ir konstatētas neatbilstības. Prece rada ķīmiskās saindēšanās risku, jo bis-(2-etilheksil) ftalātu (DEHP) saturs rotaļlietas galvas materiālā pārsniedz noteikto pieļaujamo koncentrāciju.
No š.g. 8. līdz 11. martam izstādes „Māja I” ietvaros Ekonomikas ministrija un informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneri informēs namu pārvaldītājus un dzīvokļu īpašniekus par pieejamo ES fondu finansējumu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī kvalitatīvu ēku renovāciju. Izstādes laikā notiks arī seminārs „Mājokļu pārvaldīšanas un atjaunošanas prakse, iespējas.”
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir konstatējis, ka Rīgas domē šobrīd tiek virzīts likumdošanas priekšlikums saistībā ar grozījumiem noteikumos Nr.206 „Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi).

Informējam, ka koka rotaļlietai Multi-color Wisdom Plate, modelis FL-3460, ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībām. Šai koka rotaļlietai kritiena rezultātā var atdalīties sīkas detaļas, kas bērniem līdz 3 gadu vecumam var radīt nosmakšanas risku.

Ja esat iegādājušies šo koka rotaļlietu, lūdzu pārtrauciet tās lietošanu.

Jūs varat to atgriezt līdz 13.04.2018. un saņemt pirkuma atlīdzību.

  •  
  • 1 of 40
  • "