PTAC uzdod apdrošinātājam atmaksāt daļu no patērētāju veiktajām iemaksām par SIA “Prieks Tūre” organizētajiem, bet nenodrošinātajiem ceļojumiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir izskatījis saņemtos 290 patērētāju iesniegumus par apmaksātajiem, bet nesaņemtajiem tūrisma pakalpojumiem no SIA “Prieks Tūre”, kurai tika konstatētas likviditātes problēmas un kura vairs pakalpojumu sniegšanu nenodrošina. Šobrīd, pamatojoties uz Uzņēmumu Reģistra valsts notāra lēmumu, ir izbeigta SIA “Prieks Tūre” darbība. Iesniegumu izskatīšanas rezultātā PTAC ir pieņēmis lēmumu, ar kuru SIA “Prieks Tūre” nodrošinājuma (t.i., apdrošināšanas polises) izsniedzējam ADB “Gjensidige” Latvijas filiālei uzdod bez nepamatotas kavēšanās veikt maksājumu atmaksāšanu tiem ceļotājiem, kuri bija iegādājušies kompleksos tūrisma pakalpojumus un iesnieguši atbilstošus dokumentus (268 iesniegumi).

Katram ceļotājam atmaksājamo izdevumu apmērs ir aprēķināts proporcionāli ceļotāju skaitam, kuri pieteikušies PTAC, to samaksātajai summai un kopējam nodrošinājuma apmēram (30 000 EUR), tas ir 15,68 % no samaksātās, bet neatgrieztās naudas summas (kopējā neatgrieztā summa – 191 313,42 EUR). Maksājumu atmaksāšanu veiks ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle un konkrētā izmaksājamā summa tiks pārskaitīta uz iesniegumā PTAC norādītajiem maksātāju norēķina kontiem.

Par neatmaksātās naudas summas daļu, kuru nesegs apdrošināšanas polise, PTAC gatavos pieprasījumu izskatīšanai Ministru kabinetā par šīs summas segšanu no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ja Ministru  kabinets pieņems pozitīvu lēmumu attiecībā uz  valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, tad PTAC par to informēs, izvietojot paziņojumu www.ptac.gov.lv.

 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un 
komunikāciju daļas vadītāja
Santa.Zarane@ptac.gov.lv,
67388622, 22006628.

 

Publicēšanas datums: 06.02.2019.