PTAC un BVKB aicina uz preses konferenci par 2016.gada būvizstrādājumu tirgus un būvniecības procesa uzraudzības rezultātiem

PTAC un BVKB aicina uz preses konferenci par 2016.gada būvizstrādājumu tirgus un būvniecības procesa uzraudzības rezultātiem

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2016.gadā, veicot 685 būvizstrādājumu modeļu pārbaudes,  būvizstrādājumu tirdzniecības vietās, ražotnēs, uz robežas un būvlaukumos, 26% gadījumu konstatējis neatbilstības. 2016. gadā īpaša uzmanību tika pievērsa slodzi nesošajām konstrukcijām (metāla, dzelzsbetona konstrukcijām), kur arī vairākos objektos tikušas konstatētas neatbilstības. 2016.gadā PTAC pirmo reizi veica plašas uzraudzības aktivitātes arī būvizstrādājumu tirdzniecības interneta vietnēs, kur pilnīgi visās konstatētas nepilnības un pārkāpumi.  

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) 2016.gadā kopā veicis pārbaudes 756 sabiedriski nozīmīgās ēkās un sastādījis 998 atzinumus. Atklāts, ka 53% no pārbaudītajām ēkām ir teicamā vai labā stāvoklī, 41% gadījumu drošība jāuzlabo, savukārt 6% gadījumu ekspluatācija daļēji vai pilnībā aizliegta. Lai pārliecinātos par būvdarbu izpildījuma kvalitāti sabiedriski nozīmīgās būvēs, 2016.gadā BVKB veicis 523 būvdarbu kontroles, ekspluatācijā pieņemot 78 sabiedriski nozīmīgas būves. Veiktajās pārbaudēs katrā otrajā objektā konstatēti pārkāpumi. Visvairāk pārkāpumu konstatēts jaunbūvēs, visbiežāk - būvdarbu veikšana neatbilstoši būvprojektam un normatīvo aktu prasībām.

Lai uzzinātu par PTAC un BVKB 2016.gadā paveikto, esat laipni aicināti uz preses konferenci, kas notiks pirmdien, šī gada 20.februārī, plkst. 12.00 viesnīcas “Radisson Blu Latvija” zālē “KSI”, Elizabetes ielā 55, Rīgā.

Preses konferencē piedalīsies:

  • Baiba Vītoliņa, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore;
  • Pēteris Druķis, Būvniecības valsts kontroles biroja direktors;
  • Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks.

Lūdzam savu klātbūtni pieteikt līdz 20.februārim plkst. 10.00, rakstot uz e-pasta adresi vineta.ore@ptac.gov.lv vai zvanot 67388622!