PTAC soda SIA “KL Retail” par pārkāpumiem cenu norādīšanas jomā

Pēc 2018. un 2019. gadā veiktajām pārbaudēm SIA “KL RETAIL” (turpmāk – Sabiedrība) mazumtirdzniecības vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) konstatēja, ka Sabiedrības īstenotā komercprakse ir negodīga, jo veikalos, tai skaitā veikalā “LATS”, tiek pārkāpta kārtība, kādā ir jānorāda preču cenas, kā arī tiek noklusēta un sniegta maldinoša informācija par preču cenām, tādējādi maldinot patērētājus. Diemžēl arī pēc PTAC aicinājumiem novērst esošos pārkāpumus Sabiedrība ilgstoši tos nenovērsa. 

PTAC veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka Sabiedrība:

  •  daļai pārdošanā esošo preču nenorāda noteiktas mērvienības cenu;  
  • daļai preču nav norādīts vai ir norādīts jau beidzies akcijas spēkā esamības termiņš;  
  • daļai preču nav pievienotas cenu zīmes vai masas vienības;  
  • atsevišķos gadījumos, atbilstoša mērvienības cena netiek norādīta vispār vai tā nav aprēķināta par masas mērvienību kilogramos.

No lietā esošajiem materiāliem PTAC konstatēja, ka Sabiedrība ir sistemātiski pārkāpusi patērētāju tiesību regulējošos normatīvos aktus, un pārkāpums ir būtisks, jo Sabiedrības īstenotā komercprakse ir adresēta un skar daudzus patērētājus, kuri apmeklē vai varētu apmeklēt Sabiedrības veikalus, tādējādi negatīvi ietekmējot patērētāja ekonomisko rīcību, proti, patērētājs pieņēma/varēja pieņemt tādu lēmumu par rīcību saistībā ar darījumu, kādu citādi nebūtu pieņēmis. Kā piemēru var minēt preces mērvienības (kg, l) cenas neatbilstošu norādīšanu, kas apgrūtina patērētājiem iespēju veikt izdevīgāko attiecīgā preču piedāvājuma izvēli un salīdzinājumu ar citiem piedāvājumiem gadījumos, kadlīdzīgām precēm ir dažāda tilpuma vai masas iepakojumi.
PTAC vairākkārt ir sazinājies ar Sabiedrību, norādot uz tās komercpraksē īstenotajām neatbilstībām, tomēr Sabiedrība nav sniegusi atbildes uz PTAC pieprasīto informāciju, kā arī nav veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu pārkāpumus. Līdz ar to nav  konstatēta Sabiedrības vēlme sadarboties ar PTAC, kas ir vērtējams kā Sabiedrības atbildību pastiprinošs apstāklis. 

Ņemot vērā augstāk minēto, Sabiedrībai par izdarītajiem pārkāpumiem ir:  

  • uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi; 
  • uzlikta soda nauda 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) apmērā.  

Ar PTAC lēmumu ir iespējams iepazīties šeit.

Aicinām patērētājus arī turpmāk informēt PTAC par redzamām neatbilstībām cenu norādīšanas ziņā, kā arī par citiem gadījumiem, kad netiek ievērotas patērētāju tiesības.  


Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Santa.Zarane@ptac.gov.lv,
67388622, 22006628.
 

Publicēšanas datums: 22.07.2019.