PTAC piemēro SIA “VIA SMS” 3 500 EUR sodu par bezatbildīgas aizņemšanās veicināšanu

2016.gada 30.jūnijā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēma lēmumu, ar kuru  SIA “VIA SMS” izplatītās reklāmas saistībā ar organizēto loteriju “Aizņemies un piedalies loterijā; laimē 1 no 5 planšetdatoriem”, tika atzītas par tādām, kuras veicina bezatbildīgu aizņemšanos un varēja būtiski ietekmēt patērētāja lēmumu par kredīta līguma noslēgšanu, jo papildus tika piedāvāta iespēja laimēt papildu labumu, preci, kas nav tieši saistīts ar kredīta izmantošanu.

2016. gada 24. martā PTAC uzsāka izvērtēt SIA “VIA SMS” īstenotās komercprakses atbilstību attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

PTAC konstatēja, ka loterijas ietvaros patērētājiem tika piedāvāts laimēt papildus labumu - preci, t.i., planšetdatoru, ja patērētājs pieteiksies SIA “VIA SMS” piedāvātajam kredītam noteiktā apmērā un termiņā.

Loterija tika organizēta laika posmā no 2016. gada 21. līdz 31.martam un informācija par to tika izplatīta vairākās interneta vietnēs, radio, kā arī sūtītas ziņas uz SIA “VIA SMS” reģistrēto klientu telefona numuriem uz elektroniskā pasta adresēm.

Secināms, ka loterijas ietvaros izplatītās reklāmas ir tādas, kuras veicināja bezatbildīgu aizņemšanos un varēja būtiski negatīvi ietekmēt patērētāja lēmumu par kredīta līguma noslēgšanu, jo papildus tika piedāvāta iespēja laimēt preci, kas nav tieši saistīta ar kredīta izmantošanu un tās saņemšanai bija vai varēja būt būtiska nozīme patērētāja lēmuma pieņemšanā par kredīta līguma noslēgšanu.

2016.gada 30. jūnijā PTAC pieņēma lēmumu kolektīvo interešu lietā, ar kuru SIA “VIA SMS” piemēroja soda naudu EUR 3 500.

PTAC aicina reklāmas veidotājus un izplatītājus veidot patērētāju kreditēšanas reklāmu pārdomāti un atbildīgi, ievērojot normatīvo aktu prasības. Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1219 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” 11.punktā noteikts, kas ir aizliegts, patērētājam piedāvājot kreditēšanas iespējas: http://likumi.lv/doc.php?id=223797.

Tāpat, lai palīdzētu komersantiem izprast negodīgas komercprakses aizlieguma likuma normas, veidojot kreditēšanas pakalpojumu reklāmas, PTAC ir izstrādājis Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai patērētāju kreditēšanas jomāhttp://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/fin_vadlinijas_komercprakse.pdf.  

Savukārt patērētājus PTAC aicina pirms aizņemties, rūpīgi izvērtēt kredīta nepieciešamību, kā arī kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus.

Saite uz lēmumu SIA “VIA SMS”