PTAC noraida LNKA bažas par nelicencētu patērētāju kreditētāju uzraudzību

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) uzskata par nepamatotām Latvijas Nebanku Kredītdevēju asociācijas (turpmāk - LNKA) bažas saistībā ar  nelegālo patēriņa kredītdevēju ierobežošanu. Vienlaicīgi brīdina patērētājus nereģistrēties un neaizņemties patērētāju kredītus šādās nelicencēto kredītdevēju mājaslapās: www.creditor.lv, www.creditday.eu, www.aizdevums-jums.lv, www.kreditubirza.lv. Informējam, ka aizņemšanās no nelicencētiem patērētāju kreditētājiem nozīmē augstu risku patērētājiem noslēgt līgumu ar negodīgiem līguma noteikumiem, piem., neproporcionāli augstiem līgumsodiem, apšaubāmām parādu piedziņas metodēm, kas patērētājam var radīt būtiskus finansiālus zaudējumus nākotnē.  

PTAC informē, ka 2014.gadā vien ir pieņemti 12 lēmumi par darbību bez speciālās atļaujas (licences). PTAC uzmanības lokā jau bija nonākušas LNKA publiskajos paziņojumos minētās www.creditor.lv, www.creditday.eu, gan arī citas nelicencēto patērētāju kreditētāju mājaslapas, un tiek ieguldīts lielas pūles cīņā ar tām.  Iemesls, kāpēc cīņa ar nelicencēto kredītu izsniegšanu internetā ir apgrūtināta, ir to starptautiskais raksturs. Lielā daļā gadījumu kreditors ir no vienas valsts, maksājumu pakalpojumu sniedzējs no citas, savukārt vietnes ir izvietotas uz ārvalstu serveriem un nereti arī domēna vārds nav reģistrēts Latvijā. Tādejādi, lai pilnībā ierobežotu kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu no ārvalstīm, mums ir jāsadarbojas ar vairākām ārvalstu iestādēm. PTAC pēc ilgām debatēm janvāra sākumā ir panācis vienotu viedokli par šādu kompāniju darbības nelikumību ar Čehijas uzraudzības iestādi,  tādēļ, piemēram, vietnē www.creditcentre.eu  vairs jaunus patērētāju kreditēšanas līgumus nav iespējams noslēgt. Tas vieš cerības, ka turpmāk sadarbība un nelicencētu kredītu izsniegšanas apturēšana būs raitāka, ņemot vērā, ka arī vairākās citās mājaslapās, kurās notiek nelicencēta patēriņa kredītu izsniegšana Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kā kreditori norādīti čehu kompānijas. Tāpat ir uzsākta aktivitāšu realizācija ar Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju, meklējot efektīvus risinājumus vietējā mērogā.

PTAC aicina patērētājus, pirms aizņemties, rūpīgi izvērtēt patēriņa kredīta nepieciešamību, tomēr, ja tāds nepieciešams, aizņemties tikai no kapitālsabiedrībām, kuras ir saņēmušas PTAC izdotu licenci.

Tāpat PTAC aicina patērētājus ziņot par patēriņa kreditētājiem, kas piedāvā patērētājiem kreditēšanas pakalpojumus, bet nav saņēmuši PTAC licenci.