PTAC izstrādājis energomarķējuma vadlīnijas mazumtirgotājiem un energomarķējuma vadlīnijas interneta veikaliem

Tā kā patērētāji ar katru gadu arvien lielāku priekšroku dod iespējai iepirkties internetā, lielāka kļūst arī uzņēmēju atbildība par interneta veikalos norādīto informāciju. Tiešsaistē patērētāji iegādājas ne tikai apģērbu un mājsaimniecības preces, bet arī elektropreces, tāpēc Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir izstrādājis divus informatīvos materiālus: energomarķējuma vadlīnijas mazumtirgotājiem un energomarķējuma vadlīnijas interneta veikaliem. Turpmāk PTAC aizvien biežāk veiks tirgus uzraudzības pasākumus tieši interneta veikalos, konstatējot neatbilstības, tiks piemērota administratīvā atbildība.

PTAC ir novērojis, ka uzņēmumiem, kas veic tirdzniecību interneta vidē, nav izpratnes par to, kā energomarķējuma prasības attiecas uz preču pārdošanu tiešsaistē. PTAC aicina rūpīgi iepazīties ar vadlīnijām un nodrošināt, lai patērētājiem tiktu sniegta energoefektivitāti raksturojoša informācija un tie varētu izvēlēties efektīvākās iekārtas. Līdz šim veiktajās pārbaudēs komersanti tika informēti par konstatētajām neatbilstībām, aicinot tās novērst. Taču turpmāk PTAC aizvien biežāk veiks tirgus uzraudzības pasākumus tieši interneta veikalos un, konstatējot neatbilstības, tiks piemērota administratīvā atbildība.

Energomarķējums palīdz Eiropas patērētājam iepirkties jau kopš 1995. gada. Tas palīdz izvēlēties preces, kas patērē mazāk elektrības un citu resursu, tādējādi ietaupot naudu un saudzējot vidi. Turklāt energomarķējums stimulē inovācijas rūpniecībā, mudinot uzņēmumus laist tirgū preces ar augstāku energoefektivitātes klasi.

Ražotājiem ir jānodrošina mazumtirgotājiem preču energomarķējumi un datu lapas, lai tos varētu izvietot veikalā vai tiešsaistē. Savukārt mazumtirgotājam ir jānodrošina, ka katrai tirgotajai precei ir skaidri saskatāms energomarķējums un datu lapa.

Energomarķējuma vadlīnijas mazumtirgotājiem
Energomarķējuma vadlīnijas interneta veikaliem

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas
un komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 26544528, 22006628,
 E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv