PTAC iepazīstina ar metodisko materiālu “Ceļā uz dzīves meistarību”

Pēdējo gadu laikā arvien ērtāk pieejami un kārdinošāki ir kļuvuši dažādi kredītdevēju piedāvājumi, kas jauniešiem liek domāt, ka vienkāršāk ir aizņemties nevis veidot uzkrājumus sava mērķa sasniegšanai. Diemžēl nereti cilvēki, tai skaitā arī jaunieši, savas nezināšanas dēļ aizņemas, neizlasa līguma noteikumus, nespēj atmaksāt kredītu un nokļūst parādnieku sarakstā. Finanšu pratības nedēļas ietvaros un, atzīmējot Starptautisko patērētāju tiesību dienu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC) vēlas aktualizēt patērētāju, īpaši jauniešu, uzmanību finanšu pratībai, iepazīstinot ar PTAC un Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) izveidoto metodisko materiālu vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu skolotājiem 10.-12. klašu izglītojamiem “Ceļā uz dzīves meistarību” (turpmāk – Metodiskais materiāls). 

 

PTAC metodiskais materiāls ir izstrādāts ar mērķi pilnveidot skolēnu zināšanas par vēlmēm, vajadzībām, kā arī par nepieciešamību un iespējām tās realizēt. Izmantojot šo materiālu, mācību gaitā skolēni izpratīs faktorus, kas ietekmē lēmumu aizņemties, sapratīs kā veikt atbildīgu izvēli un spēs izvērtēt finanšu lēmuma rezultātus. Mācību stundās jaunieši tiks rosināti kritiski izvērtēt banku un citu kredītdevēju sniegtos pakalpojumus, spēs tos atšķirt un noteikt to priekšrocības un trūkumus. Īpaši vēlamies vērst skolēnu uzmanību uz to kā rūpīgi izvērtēt kredīta nosacījumus un izprast personisko atbildību finanšu darījumos. Tāpat metodiskajā materiālā tiek izskaidrots kā rīkoties situācijās, kad ir grūtības atmaksāt kredītu, kur nepieciešamības gadījumā meklēt informāciju par finanšu produktiem, pienākumiem un tiesībām, un to kādas ir kredīta neatmaksāšanas sekas. Tomēr, lai jauniešiem nebūtu nepieciešamība vērsties pie kredītdevēja un aizņemties, PTAC vēlas veicināt skolēnu zināšanas par budžeta plānošanu un nepieciešamību veidot uzkrājumus.  

Metodiskajā materiālā tiek izklāstītas tādas tēmas kā atbildīga aizņemšanās, pieteikšanās kredītam, kredīta atmaksa un finanšu plānošana. Papildus teorijai, katrā nodaļā ir iekļauti izdales materiāli, darba lapas situācijas analīzei un pašpārbaudes lapas, lai skolēni varētu pārliecināties par iegūtajām zināšanām. Aicinām ik vienu pedagogu un interesentu iepazīties ar PTAC un VISC izstrādāto metodisko materiālu un izmantot to mācību stundās skolēnu izglītošanai. Informējam, ka šobrīd PTAC ir sācis apsekot Latvijas reģionus, lai tiktos ar skolotājiem, pārrunātu metodiskā materiāla nepieciešamību un informētu kā veiksmīgi to izmantot savās mācību stundās. Ja arī Jūsu skolai ir interese uzzināt vairāk par metodisko materiālu, lūdzu, sazinieties ar PTAC pa tālruni 67388622, lai vienotos par lekcijām dažādos Latvijas reģionos vai uzdotu sev interesējošos jautājumus. 

PTAC cer, ka šis materiāls būs noderīgs un palīdzēs skolēniem sasniegt patiesu dzīves un finanšu meistarību, lai spētu izvēlēties sev vispiemērotākos finanšu pakalpojumus, un tie būtu lielisks instruments labklājības un finanšu veselības uzlabošanai, nevis slogs!

Metodiskais materiāls pieejams: https://goo.gl/4EaARh

Papildus metodiskajam materiālam ir izveidots informatīvs video par atbildīgu aizņemšanos:


 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv, 67388622

Publicēšanas datums 15.03.2018.