PTAC atgādina par Melnajā sarakstā iekļautajiem komersantiem

Līdz ar jaunā gada sākšanos gan interneta veikalos, gan veikalos klātienē ir sākušās sezonas izpārdošanas, kuras vilina patērētājus iegādāties dažādas preces un pakalpojumus par izdevīgākām cenām.  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) aicina patērētājus būt apdomīgiem un neuzķerties uz negodīgiem piedāvājumiem, izvērtējot to patiesumu un pārbaudot attiecīgās interneta vietnes. Vienlaikus norādām, ka ir komersanti, kuri nelabprāt risina strīdus ar patērētājiem, un neņem vērā PTAC un Patērētāju strīdu risināšanas komisijas (turpmāk – Komisija) viedokli.  Lai patērētājiem būtu vieglāk izvairīties no negodprātīgiem komersantiem, PTAC ir izveidojis Melno sarakstu, kurā ir apkopoti komersanti, kuri labprātīgi nav izpildījuši Komisijā pieņemtos lēmumus. 
  
Šobrīd PTAC Melnajā sarakstā ir iekļauti 21 komersanti, no kuriem 13 joprojām veic aktīvu saimniecisko darbību, proti: 
- SIA "TVshopEXTRA.lv" (www.tvshopextra.lv)
- SIA "ETG" (veikals "Podium")
- SIA “Zelta Adatiņas A” (www. zeltaadatinas.1s.lv/)
- SIA “Hemat”
- SIA “Leba” (veikals “Stilīgie apavi”)
- IK “VIPMode”
- SIA “KD17”
- SIA “G.Sidrabiņš”
- SIA “Neostore”
- SIA ”ISG”
- SIA “Salezone.LV”
- SIA ”Solid group”
- SIA ‘”Meilleur Interiour”
 
No PTAC Melnajā sarakstā iekļautajiem komersantiem saimniecisko darbību ir izbeiguši SIA “Perseus Paviljon”, SIA “GoAdventure”, SIA “Jagrs”, SIA “Prudenta”, SIA ”KM Trade”.
 
Komisijā pieņemtajiem lēmumiem nav saistošs raksturs, tie ir rekomendējoši. Tomēr tas nenozīmē, ka tie nav ņemami vērā un izpildāmi. Komisijā izskatīto strīdu priekšrocība ir tāda, ka pieņemtie lēmumi neatspoguļo valsts iestādes viedokli par strīda risinājumu, bet gan strīds tiek risināts ārpustiesas strīdu risināšanas kārtībā. Komisijas sastāvu veido priekšsēdētājs, kura amata pienākumus izpilda pensionējušies tiesneši un patērētāju tiesību aizsardzības biedrības un komersantu biedrību pārstāvji. Ņemot vērā to, ka Komisijas sastāvā ietilpst tiesnesis, tiek nodrošināta izskatāmā jautājuma juridiskā analīze, savukārt komersantu biedrības pārstāvis nodrošina attiecīgās nozares dalību. Tādējādi tiek nodrošināts, ka Komisijas lēmums ir gan juridiski korekts, gan arī atspoguļo nozares viedokli par strīda risinājumu. Īpaši jāuzsver tas, ka ar Komisijas starpniecību komersantu biedrībām ir iespējams iepazīties ar savas pārstāvamās nozares problēmām saistībā ar patērētāju tiesību jautājumiem, kā arī piedalīties šo problēmu risināšanā, sniedzot savu viedokli par strīda risinājumu.
 
PTAC atgādina – lai varētu izmantot savas patērētāju tiesības, iegādājoties preci vai pakalpojumu, vienmēr  ir jāsaglabā darījumu apliecinošs dokuments (čeks vai cits maksājuma apliecinājums). Gadījumos, kad ir konstatēta preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem, strīds starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju vispirms ir jācenšas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā. Tomēr, ja tas nav iespējams, aicinām rīkoties kā norādīts Strīdu risināšanas procesā. 
 
2017.gadā  notikušas 75 Komisijas sēdes (tai skaitā 10 sēdes par 2016.gadā saņemtajiem iesniegumiem par strīdiem), kurās 52 gadījumos pieņemti patērētājiem labvēlīgi lēmumi, bet 23 gadījumos patērētāju prasība tika noraidīta. No 52 Komisijā pieņemtajiem patērētājiem labvēlīgajiem lēmumiem 42 gadījumos ir stājies spēkā lēmumu labprātīgās izpildes termiņš. No tiem 20 lēmumi ir izpildīti, savukārt 22 lēmumi nav izpildīti, un komersanti ir iekļauti PTAC Melnajā sarakstā. 10 gadījumos lēmumu labprātīgās izpildes termiņš vēl nav beidzies. Ar Komisijas pieņemtajiem lēmumiem iespējams iepazīties šeit.
 
Pirms pirkuma veikšanas iesakām patērētājiem ņemt vērā PTAC Melno sarakstu, pievērst uzmanību PTAC izveidotajam Aizdomīgo vietņu sarakstam un iepazīties ar citu patērētāju atsauksmēm, lai pārbaudītu informāciju par izvēlēto komersantu un veiktu drošu pirkumu. 
 
 
 
Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
sanita.gertmane@ptac.gov.lv 67388622, 22006628.
 
Publicēšanas datums 10.01.2018.