PTAC atgādina, ka no 2019.gada 1.janvāra Energomarķējuma produktu datu bāze EPREL ir jāizvieto informāciju par visiem jaunajiem enerģiju patērējošajiem produktiem un precēm

Energoefektivitāte ir būtisks elements Eiropas Savienības klimata un enerģētikas politikas satvarā, kurā kā viens no rīkiem tiek izmantots energomarķējums un tajā norādītā informācija var mudināt lietotājus iegādāties energoefektīvākus ražojumus. 

Lai izveidotu patērētājiem noderīgu instrumentu, pavērtu tirgotājiem alternatīvas iespējas ražojumu informācijas lapu saņemšanai, atvieglotu atbilstības uzraudzību un nodrošinātu jaunākos datus, kas nepieciešami konkrētu ražojumu marķējumam un informācijas lapām, Komisija ir izveidojusi ražojumu datubāzi EU Product Database for Energy Labelling (EPREL) (turpmāk – EPREL), kas sastāv no publiskās daļas un atbilstības daļas un kura ir pieejama tiešsaistes portālā. 

Saskaņā ar 2017.gada 4.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 2017/1369 ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES 4.pantu no 2019.gada 1. janvāra noteiktu preču grupu, uz kurām attiecināmas energomarķējuma prasības, piegādātājam (ražotājam vai importētājam), pirms to laišanas tirgū, tās ir jāreģistrē EPREL datubāzē. 
EPREL jāreģistrē šādas produktu grupas: 

 • gaisa kondicionieri;
 • sadzīves cepeškrāsnis, plīts virsmas un tvaika nosūcēji;
 • trauku mazgājamās mašīnas;
 • sildītāji (ūdenssildītāji un telpu sildītāji);
 • spuldzes un gaismekļi (lampas);
 • lokālie telpu sildītāji;
 • mājsaimniecībā lietojamās aukstumiekārtas;
 • profesionālā lietojuma aukstumiekārtas;
 • cietā kurināmā katli;
 • televizori;
 • mājsaimniecībā lietojamie veļas žāvētāji;
 • riepas;
 • ventilācijas iekārtas (dzīvojamās);
 • mājsaimniecībā lietojamās veļas mazgājamās mašīnas.

Jaunās prasības ir attiecināmas uz visiem jaunajiem produktiem, kas tiek laisti ES tirgū no 2019.gada 1.janvāra. Savukārt, produkti, kas laisti tirgū no 2017.gada 1.augusta līdz 2019.gada 1. janvārim ir jāreģistrē EPREL līdz 2019. gada 1. jūlijam. Preces, kuras laistas tirgū pirms 2017. gada 1. augusta, piegādātāji var reģistrēt EPREL brīvprātīgi. PTAC atgādina, ka “laist tirgū” nozīmē produktu pirmo reizi darīt pieejamu Eiropas Savienības tirgū. PTAC EPREL datubāzē norādītās informācijas pastiprinātu uzraudzību sāks 2020. gadā. 

Piegādātājiem EPREL publiskajā daļā jāievada informācija par konkrētiem preču modeļiem, to energoresursu patēriņu un citiem būtiskiem raksturlielumiem. Ir paredzēts, ka EPREL publiskā daļa būs pieejama patērētājiem jau no 2019. gada otrā ceturkšņa. Savukārt atbilstības daļā jādara pieejama tehniskā dokumentācija un atbilstības deklarācija un šī informācija būs pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, tai skaitā, PTAC. EPREL nepieciešamā informācija ir noteikta Regulas Nr. 2017/1369 I pielikumā. 

Pirms produktu reģistrēšanas EPREL, ir jāizveido ES lietotāja konts. Pēc konta izveidošanas var piekļūt EPREL vadlīnijām, kas sniedz ieskatu tajā, kā reģistrēties kā piegādātājam un kā reģistrēt produktus EPREL. Vairāk informācijas - spied šeit.

Konsultācijas saistībā ar EPREL iespējams saņemt rakstot uz ptac@ptac.gov.lv.