PTAC ar lēmumu SIA “TVshopEXTRA.lv” uzliek pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ar lēmumu uzliek SIA “TVshopEXTRA.lv” (turpmāk – Komersants) izbeigt negodīgu komercpraksi, jo sniedz patērētājiem neatbilstošu informāciju par atteikuma tiesībām, bet gadījumos, kad patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ietur līdz 50% no pirkuma summas, kas rada zaudējumus patērētājiem.

PTAC par Komersantu ir saņēmis 5 patērētāju sūdzības saistībā ar interneta vietnē  https://www.tvshopextra.lv/ veiktajiem pirkumiem.

Izvērtējot PTAC rīcībā esošos materiālus, PTAC secina, ka:

  • Komersants patērētājiem sniedz neatbilstošu informāciju par atteikuma tiesībām;
  • sniedz normatīvajiem aktiem neatbilstošu informāciju par atteikuma tiesību ierobežojumiem saistībā higiēnas apsvērumiem;
  • noklusē informāciju par sūdzību izskatīšanas un ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību;
  • sniedz nepatiesu informāciju par savu juridisko adresi;
  • nenodrošina iespēju saglabāt patērētājiem piedāvātos distances līguma noteikumus par maksāšanas, preču piegādes noteikumiem un piegādes termiņu.

Patērētājs ir tiesīgs atteikuma tiesību termiņā iepazīties ar preces īpašībām, tajā skaitā preci atbilstoši lietot, lai noskaidrotu tās raksturu, īpašības un darbību. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā. Gadījumā, ja patērētājs, izmantojot likumā noteiktās atteikuma tiesības, būs nodarījis zaudējumus, tas būs uzskatāms par individuālu strīdu, bet otrai pusei ir jāpierāda nodarīto zaudējumu apmērs. Tas nozīmē, ka Komersants atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā vienpusēji nedrīkst samazināt patērētājam atmaksājamo par preci samaksāto naudas summu.

Patērētājs ir tiesīgs atteikuma tiesību termiņā iepazīties ar preces īpašībām, tajā skaitā preci atbilstoši lietot, lai noskaidrotu tās raksturu, īpašības un darbību. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā. Gadījumā, ja patērētājs, izmantojot likumā noteiktās atteikuma tiesības, būs nodarījis zaudējumus, tas būs uzskatāms par individuālu strīdu, bet otrai pusei ir jāpierāda nodarīto zaudējumu apmērs.

PTAC konstatēja, ka Komersants patērētājiem piedāvātajos distances līguma noteikumos jau iepriekš  noteicis vienpusējas tiesības ieturēt daļu no patērētāja samaksātās naudas summas.

PTAC secina, ka Komersants sniedz patērētājiem nepatiesu informāciju par atteikuma tiesībām, kas attur vai var atturēt patērētāju no atteikuma tiesību izmantošanas, līdz ar to Komersants īsteno maldinošu - negodīgu komercpraksi.

PTAC 06.03.2017. pieņēma lēmumu ar kuru uzliek Komersantam nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi.

Informācija un padomi, iepērkoties internetā www.percgudri.lv .