Nebanku patērētāju kreditēšanas sektorā vērojams pieaugums

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) sagatavotais pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas tirgus darbību 2017. gadā 1. pusē liecina, ka salīdzinājumā ar 2016.gada pirmo pusgadu, nebanku kredītdevēju pārvaldītais kopējais kredītportfelis uz 30.06.2017. sasniedza 560,08 milj. EUR, kas ir pieaudzis par 15,09 %. Pieaugums vērojams praktiski visās kreditēšanas jomās, izņemot patēriņa kredītus, būtiski audzis bez maksas izsniegto distances kredītu skaits un apjoms, iespējams, likumsakarīgi, arī pagarināto kredītu skaits.


Nebanku patērētāju kreditēšanas tirgus rādītāji

PTAC sagatavotā informācija par Latvijas nebanku patērētāju kreditēšanas sektora darbību liecina, ka 2017. gada 30.jūnijā  Latvijas Republikā darbojās 59 licencēti nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri nodarbojās ar dažāda veida kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu.
Distances kreditēšanas pakalpojumus sniedza 21 sabiedrības, patēriņa kredītus sniedza 21 sabiedrība, kredītus pret kustamas lietas ķīlu (lombarda kredītus) sniedza 18 sabiedrības, Hipotekāros kredītus sniedza 12 sabiedrības, līzinga un citus ar transportlīdzekļa vai cita veida objekta (izņemot nekustamo īpašumu) nodrošinājumu saistītus kredītus sniedza 14 sabiedrības.

Nebanku sektora kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji 2017.gada 1.pusgadā patērētājiem no jauna izsniedza kredītus 280,59 milj. EUR apmērā, kas ir par 16,09  milj. EUR (6,08%) vairāk nekā 2016. gada 1. pusgadā. No jauna izsniegtajos kredītos 2017. gada 1.pusgadā turpina dominēt Distances kredīti ar 114,21 milj. EUR jeb 41%  no visas no jauna izsniegto kredītu kopsummas, kam seko līzings un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošinātie kredīti ar 83,84 milj. EUR jeb 30%. Patēriņa kredītos izsniegtā kopsumma ir bijusi 56,10 milj.EUR, kas ir par 1,5 milj. EUR mazāk, nekā 2016.gada 1.pusgadā, un stāda 20% no kopējā īpatsvara. Kredīti pret kustamas lietas ķīlu, kas 2017.gada 1.pusgadā izsniegti kopsummā par 21,16 milj. EUR un Hipotekārie aizdevumi, kas izsniegti kopsummā par 5,26 milj. EUR, ir saglabājuši 2016. gada 1.pusgada īpatsvarus – attiecīgi 7% un 2%.

Izsniegto kredītu pieaugums summā, salīdzinot 2017.gada 1.pusgadu pret 2016.gada 1.pusgadu, visstraujāk ir vērojams Distances kredītiem (+17,53%), kā arī līzinga un citiem ar transporta līdzekli/objektu nodrošinātajiem kredītiem (+10,26%). Interesanta tendence vērojama arī Patēriņa kredītu jomā, jo pēc pēdējo trīs gadu laikā novērotā pieauguma, 2017.gada 1.pusgadā salīdzinājumā ar 2016.gada 1.pusgadu samazinājies gan no jauna izsniegto kredītu apjoms ((-) 3,10%), gan skaits ((-) 5,00%). 

2017. gada pirmajā pusē īpaši audzis gan bez maksas izsniegto distances kredītu skaits  (+45,08 %), gan bez maksas izsniegto distances kredītu summas (+ 62,84%), salīdzinoši ar 2016. gada 1.pusgadu.  Vienlaikus ir saskatāmas likumsakarības, ka dažus mēnešus pēc  izsniegto bezmaksas kredītu apjoma kāpuma, vērojams arī šādu kredītu pagarinājumu kāpums.  

Salīdzinājumā ar līdzīgu laika periodu 2016.gadā, nebanku kreditētāju kredītportfelī esošo kredītu kvalitāte ir nedaudz uzlabojusies (par 0,62 procentpunktiem). Bez kavējuma kopējā kredītportfelī pēc apjoma 2017.gada 30.jūnijā bija 85,69%. Tajā pašā laikā ir nedaudz palielinājies kavējumu skaits līdz 30 dienām, nemainīgs īpatsvars palicis kavējumos no 31 līdz 90 dienām – 2,22%, savukārt samazinājies no 91 līdz 180 dienām un virs 180 dienām kavēto kredītu īpatsvars kopējā kredītu portfelī attiecīgi par 0,40 procentpunktiem un 0,65 procentpunktiem.

Vislabākā kredītu kvalitāte uz 2017.gada 30.jūniju tradicionāli bija līzinga un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošināto kredītu grupā (bez kavējuma 93,74% no kredītportfeļa). Otrais labākais kredītu portfelis patēriņa kredītiem (bez kavējuma 81,53%). Trešais -  Distances kredītiem bez kavējuma atmaksāti  72,35%. 

Aizvien aktīvi tiek izmantots Distances kredītu pagarināšanas pakalpojums. 2017. gada pirmajā pusgadā netika pagarināti tikai 38% Distances kredītu ar atmaksu 1 maksājumā, pretēji 46%  iepriekšējā gada līdzīgā periodā. 


Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un 
komunikāciju daļas vadītāja
Tālr. 67388622, 26544528