PTAC jaunumi

 
PTAC ir izstrādājis kontu izmaksu salīdzināšanas rīku konti.ptac.gov.lv, kurā patērētāji var iepazīties ar maksājumu pakalpojumu sniedzēju izmaksām par to sniegtajiem pakalpojumiem Latvijas Republikas teritorijā. Salīdzināšanas rīks attiecas uz biežāk izmantojamiem ar maksājumu kontu saistītajiem pakalpojumiem, tādējādi nodrošinot pakalpojumu sniedzēju piedāvāto cenu (izmaksu) pārredzamību un salīdzināmību.
Lai iepazītos ar sīkāku informāciju par situāciju nebanku patērētāju kreditēšanas tirgū un parādu atgūšanas sektorā, PTAC laipni aicina uz preses konferenci, kas norisināsies ceturtdien, 27.06.2019. plkst.10.00, Avalon Hotel, 13.janvāra ielā 19, Rīgā.
Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā cilvēku ikdiena nav iedomājama bez modernajām tehnoloģijām – gudrie pulksteņi, viedtālruņi, planšetdatori un daudzas citas ierīces ir līdzi mūsu ikdienas gaitās. Diemžēl lietojot modernās tehnoloģijas cilvēki zināšanu trūkumu dēļ mēdz rīkoties neapdomīgi, pieņemt nepārdomātus lēmumus kā rezultātā sekas ir pat letālas.
PTAC 2019.gadā bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā turpinās plānveida uzraudzības pārbaudes liftiem, kā arī uzsāks kravas celtņu un cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju uzraudzību. Fasēto preču jomā pievērsīs uzmanību bezalkoholisko dzērienu klāstam, kā arī tiks turpināta alkometru uzraudzība lietošanā valsts kontrolei pakļautajās jomās.
PTAC aicina atzīmēt Starptautisko bērnu aizsardzības dienu 1.jūnijā, pievēršot uzmanību izklaides pakalpojumu drošumam, tā kā skolēnu vasaras brīvlaikā bērni izmanto dažādas izklaides aktivitātes – batutus, virvju trases, piepūšamās atrakcijas, dažādus peldlīdzekļus u.c. – ir svarīgi ievērot dažādus drošības pasākumus.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir apstiprinājis vadlīnijas virvju trašu ierīkotājiem un uzturētājiem, kā arī apmeklētājiem, lai pēc iespējas samazinātu ar virvju trašu izklaides pakalpojuma sniegšanu saistītos riskus un uzlabotu patērētāju drošību pakalpojuma izmantošanas laikā.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vairākkārt ir vērsušies patērētāji ar vēlmi atteikties no jau parakstīta līguma saistībā ar neplānotu/pārsteidzīgu kāda pakalpojuma vai produkta iegādi, kas norāda uz to, ka patērētāji dažādi ietekmēti mēdz iegādāties preces, kuras viņiem nav nepieciešamas un ir neatbilstoši dārgas.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atgādina tūrisma aģentiem, tūrisma operatoriem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, ka līdz š.g. 30.jūnijam jāreģistrējas PTAC datubāzē un/ vai jāsaņem speciālā atļauja (licence)!
Izvērtējot PTAC sniegto informāciju par konstatētajām neatbilstībām un veicot ražošanas procesa un testēšanas procesa izvērtēšanu, ražotājs ir atzinis, ka elektroniskās datu apstrādes iekārtas Antminer S9, S9i un L3++ neatbilst Direktīvas 2014/30/ES prasībām. Ražotājs plāno aktīvi sazināties ar visiem Latvijas komersantiem, kuri ir iegādājušies konkrētos modeļus un apņemas nodrošināt papildu komponentu izgatavošanu minēto modeļu pilnveidošanai.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā - SIA „Latbūve projekts” ir piemērota soda nauda 10 000,00 EUR apmērā, kā arī uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi un aizliegta līdzīgas negodīgas komercprakses īstenošana turpmāk.
  • "
  • 2 of 55
  • "