PTAC jaunumi

 
Informējam, ka no 2019.gada 12.septembra ir mainīta Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) oficiālā elektroniskā pasta adrese. Jaunā e-pasta adrese – pasts@ptac.gov.lv.
Informējam, ka rotaļlietai – lelle My Little Girls, No. 63007 ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībām. Rotaļlietai pārsniegts pieļaujamais diizononilftalāta (DINP) saturs. Tādējādi pastāv nopietns risks, ka, lietojot rotaļlietu, varētu tikt ietekmēta lietotāja reproduktīvā veselība.
Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par ar drošību un ar pārrobežu sadarbību saistītiem jautājumiem, tiek īstenota informatīva kampaņa #EUprotects/ ES - sargājam kopā. Rēzeknieši un pilsētas viesi aicināti apmeklēt multimediālu stendu, kas no 5. līdz 26. septembrim atradīsies tirdzniecības centrā Rēzekne, Atbrīvošanas alejā 138, un ataino dažādu profesionāļu pieredzes stāstus.
2019. gada pirmajā pusgadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaudzis izskatīto sūdzību skaits, savukārt samazinājies ir sniegto konsultāciju skaits, kas norāda uz to, ka patērētāji labāk izprot savas patērētāju tiesības.
Veicot AS “Kesko Senukai Latvia” 2018. un 2019. gadā īstenotās komercprakses izvērtējumu, PTAC konstatēja būtiskus pārkāpumus, kas saistīti ar patērētāju maldināšanu par Sabiedrības piedāvāto preču cenām. Sabiedrībai ir uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt konkrēto negodīgo komercpraksi, kā arī soda nauda 20 000 EUR apmērā.
Ar mērķi nākotnē nepieļaut līdzīgu situāciju rašanos un izskaustu negodīgu komercpraksi pasākumu rīkošanas un biļešu tirdzniecības jomā, Ekonomikas ministrija, PTAC un Latvijas Pasākumu producentu asociācija, kā arī nozares komersanti vienojušies par ciešākas sadarbības izveidi starp valsts pārvaldi un nozari, nostiprinot to Sadarbības memorandā par godīgu komercpraksi pasākumu rīkošanas un biļešu tirdzniecības jomā.
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību un veicinātu finanšu pratību, Patērētāju tiesību un aizsardzības centrs (PTAC) informatīvi izglītojošā kampaņā par atbildīgu aizņemšanos – “Redzi parādam cauri!” aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt savu kredītspēju un rosina plānot savu privāto budžetu ilgtermiņā.
Pēc 2018. un 2019. gadā veiktajām pārbaudēm SIA “KL RETAIL” mazumtirdzniecības vietās, PTAC konstatēja, ka Sabiedrības īstenotā komercprakse ir negodīga, jo veikalos, tai skaitā veikalā “LATS”, tiek pārkāpta kārtība, kādā ir jānorāda preču cenas, kā arī tiek noklusēta un sniegta maldinoša informācija par preču cenām, tādējādi maldinot patērētājus.
PTAC ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, kurā par konstatētajiem pārkāpumiem SIA „TEHNOLINE” ir piemērota soda nauda 30 000,00 EUR apmērā, kā arī uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi un aizliegta līdzīgas negodīgas komercprakses īstenošana turpmāk.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atgādina, ka sākot no š.g. 1.jūlija tūrisma operatora un tūrisma aģenta pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai tie pakalpojumu sniedzēji, kas ir saņēmuši speciālo atļauju un ir reģistrēti PTAC datubāzē, savukārt saistītus tūrisma pakalpojumus – tie pakalpojumu sniedzēji, kas ir reģistrēti PTAC datubāzē, ja vien uz tiem neattiecas izņēmumi.
  •  
  • 1 of 55
  • "