PTAC jaunumi

 
Tā kā COVID-19 infekciju izraisošā koronavīrusa viens no izplatīšanās veidiem ir sīki pilieni, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, tad aktuāls ir jautājums par atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu (turpmāk – IAL), piemēram, respiratoru un aizsargbriļļu izvēli un iegādi. PTAC no šī gada 9. marta līdz 30. martam ir sniedzis vairāk nekā 110 konsultācijas IAL jomā, konsultācijas lielākoties par respiratoriem un aizsargmaskām.
Projekta laikā tik vērtēta mājsaimniecības aukstumiekārtu un profesionālo aukstumiekārtu tehniskā dokumentācija, pārbaudīta to energoefektivitāte, kā arī tīklierosas gatavības režīma iekārtu enerģijas patēriņš.
Informējam, ka plastmasas rotaļlietai – sunītis ir konstatētas neatbilstības drošuma prasībām. Rotaļlietai iespējams viegli atdalīt sīkas detaļas, kas, bērnam tās iebāžot mutē, var izraisīt aizrīšanās un nosmakšanas risku, kā arī rotaļlietas plastmasas un metāla malas ir nelīdzenas un asas, kas var radīt savainojumus bērnam, kurš ar to rotaļājas.
PTAC aicina patērētājus, kas cietuši saistībā ar tūrisma vai pasākumu ierobežojumiem, būt saprotošiem un dot komersantiem laiku pieņemamu risinājumu rašanai. Savukārt, kredītu devējus aicinām atbalstīt patērētājus, kam ārkārtas situācijas dēļ radušās problēmas kredītu atmaksā.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Konkurences padome Latvijā izsludinātā ārkārtējās situācijas laikā aicina uzņēmējus būt godprātīgiem un neizmantot situāciju pārmērīgu cenu piemērošanai vai konkurences tiesību pārkāpumu, piemēram, aizliegtu vienošanos, īstenošanai.
Pirmā Starptautiskā Patērētāju tiesību diena tika atzīmēta 1983. gada 15. martā. Patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas visā pasaulē ik dienas strādā, lai nodrošinātu to, ka patērētāju tiesības, informēti izvēlēties drošas preces un pakalpojumus, tiek ievērotas un stiprinātas.
Sadarbībā ar Kultūras ministriju un pasākumu organizētāju nozares pārstāvjiem esam vienojušies, ka repertuārā ieplānotās izrādes un koncerti iespēju robežās tiks pārcelti uz vēlāku laiku, un uz pasākumiem iepriekš iegādātās biļetes būs derīgas.
Tas nozīmē, ka, sākot no šī gada 13. marta līdz šī 14. aprīlim, PTAC nesniegs klātienes pakalpojumus, tai skaitā konsultācijas un iesniegumu pieņemšanu, ne PTAC centrālajā birojā Rīgā, Brīvības ielā 55, ne Daugavpils reģionālajā pārvaldē Daugavpilī, Rīgas ielā 54, 401.kab.
Pieņemts lēmums izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina patērētājus rūpīgi pārdomāt nepieciešamību iesniegt iesniegumus un saņemt konsultācijas klātienē. Aicinām konsultācijas saņemt, rakstot uz e-pastu ptac@ptac.gov.lv vai zvanot uz konsultāciju tālruni 65452554. Savukārt iesniegumus iesniegt elektroniski.
  •  
  • 1 of 59
  • "