PTAC jaunumi

 
PTAC un Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia) turpina saņemt patērētāju zvanus, e-pastus un sūdzības par situācijām, kad ar COVID 19 saistīto ierobežojumu dēļ ir atcelti lidojumi. Situācijas ir dažādas, bet patērētāju jautājumi ir līdzīgi – kādēļ aviokompānija neatbild, cik ilgā laikā tai jāatbild, cik ilgā laikā aviokompānijai jāatmaksā nauda u.c.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina finanšu problēmu gadījumā sazināties ar pakalpojumus sniedzējiem un atgādina: kredītbrīvdienas un citu maksājumu atlikšana ir tikai īslaicīgs risinājums.
Ja Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ aviokompānija ir atcēlusi lidojumu, tā izsūta patērētājam informāciju par iespējamiem situācijas risinājumiem. Aicinām patērētājus būt saprotošiem un ņemt vērā, ka pie aviokompānijām griežas ļoti liels skaits patērētāju līdz ar to pieprasījumu apstrādes laiks var ieilgt.
Ņemot vērā šī brīža situāciju, būtiskas izmaiņas ir notikušas arī tirdzniecības jomā. Arvien vairāk “parastie veikali” pielāgojas esošajai situācijai un piedāvā savas preces iegādāties interneta veikalos, kā arī sociālajos medijos. PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem un rūpīgi izvērtēt katru piedāvājumu.
Publisko personu organizētajos iepirkumos varēs iegādāties individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces, kam nav uzsākta vai pilnībā pabeigta atbilstības novērtēšanas procedūra un kuras nav marķētas ar CE marķējumu.
PTAC uzrauga patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējus un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējus, attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas novēršanu un kā tie izpilda starptautiskajās un nacionālajās sankcijās noteiktos finanšu un civiltiesiskos ierobežojumus.
PTAC ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, realizē cenu monitoringu pandēmijas laikā aktuālajām preču grupām - pirmās nepieciešamības precēm, t.i., dezinfekcijas līdzekļiem, pārtikai un dažām rūpniecības precēm gan tirdzniecības vietās, gan e-komercijas vietnēs.
Šobrīd publiskajā vidē ir pieejama visdažādākā informācija par COVID-19 vīrusu. Informācijas mērķi var būt visdažādākie, viens no tiem – izmantojot vīrusa izplatību, mēģināt pārdot preces vai pakalpojumus. Patērētāji šajā laikā ir sevišķi neaizsargāti pret dažādiem maldinošiem apgalvojumiem, kas reklamē produktus piedēvējot tiem īpašības, kas palīdzētu nesaslimt vai izveseļoties no vīrusa izraisītās slimības. PTAC stingri uzrauga situāciju un nekavējoties reaģē uz saņemtajiem signāliem.
Tā kā COVID-19 infekciju izraisošā koronavīrusa viens no izplatīšanās veidiem ir sīki pilieni, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, tad aktuāls ir jautājums par atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekļu (turpmāk – IAL), piemēram, respiratoru un aizsargbriļļu izvēli un iegādi. PTAC no šī gada 9. marta līdz 30. martam ir sniedzis vairāk nekā 110 konsultācijas IAL jomā, konsultācijas lielākoties par respiratoriem un aizsargmaskām.
Projekta laikā tik vērtēta mājsaimniecības aukstumiekārtu un profesionālo aukstumiekārtu tehniskā dokumentācija, pārbaudīta to energoefektivitāte, kā arī tīklierosas gatavības režīma iekārtu enerģijas patēriņš.
  • "
  • 2 of 61
  • "