Informācija par elektrotīklā darbināmu putekļsūcēju jaunajām prasībām

Plašas sabiedrības diskusijas ir raisījuši noteikumi par ekodinaiza prasībām un elektrotīkla darbināmo putekļsūcēju tirgū laišanas ierobežojumiem, kas stājušies spēkā 2017.gada 1.septembrī. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk- PTAC) aicina patērētājus un tirgotājus iepazīties ar ierobežojumiem, kas saistīti ar putekļsūcēju iegādi un tirgošanu. PTAC īpaši uzsver, ka arī pēc 1.septembra veikalos drīkst tirgot putekļsūcējus ar jaudu, kas ir lielāka par 900W, ar noteikumu, ka tie ir laisti tirgū Eiropas Savienībā pirms 2017.gada 1.septembra.

PTAC informē, ka  2017.gada 1.septembrī stājās spēkā Eiropas Komisijas  2013.gada 8.jūlija Regulas Nr.666/2013 (turpmāk – Regula 666/2013) 3.panta 1.punkta b) apakšpunkta noteikumi par stingrākām ekodizaina prasībām, kas norādītas I pielikumā:

  • gada enerģijas patēriņš ir mazāks par 43,0 kWh/gadā;
  • nominālā ieejas jauda nepārsniedz 900 W;
  • mīksto segumu atputekļošanas rādītājs (dpuc) ir lielāks par vai vienāds ar 0,75;
  • cieto segumu atputekļošanas rādītājs (dpuhf) ir lielāks par vai vienāds ar 0,98;
  • putekļu izdalīšanās rādītājs nav lielāks par 1,00 %;
  • akustiskās jaudas līmenis ir mazāks par vai vienāds ar 80 dB (A);
  • ja putekļsūcējs aprīkots ar cauruli, tās izturība ir tāda, lai tā būtu lietojama pēc piespiedu 40 000 svārstībām;
  • darba motora darbmūžs ir lielāks par vai vienāds ar 500 h.

Līdz ar to putekļsūcējiem, kas laisti Eiropas Savienības un Latvijas tirgū, sākot ar 2017.gada 1.septembri, jāatbilst jaunajām prasībām. Laist preci tirgū var divos veidos:

  1. ražojot Eiropas Savienībā - no 2017.gada 1.septembra ražotajiem putekļsūcējiem ir jāatbilst jaunajām prasībām;
  2. importējot Eiropas Savienības tirgū no trešajām valstīm (piemēram, no Krievijas, Ķīnas, ASV, Baltkrievijas) – no 2017.gada 1.septembra putekļsūcējiem ir jābūt atbilstošiem jaunajām prasībām, neskatoties uz to ražošanas datumu. Piemēram, 2016.gadā ražotajiem putekļsūcējiem ir jāatbilst 2017.gada 1.septembra prasībām. Importēšana ir tirgū laišanas brīdis.

Savukārt visus tos putekļsūcējus, kam jauda ir lielāka par 900 W un kuri ir laisti Eiropas Savienības tirgū pirms 2017.gada 1.septembra, drīkst turpināt realizēt un piedāvāt tirgū.

Vienlaicīgi PTAC norāda, ka jaunie noteikumi nenozīmē, ka putekļsūcējam ar mazāku motora jaudu būs sliktāka tīrīšanas veiktspēja. Regula 666/2013 paredz pakāpenisku jauno ekodizaina prasību ieviešanu, lai ražotājiem būtu pietiekami daudz laika mainīt putekļsūcēju konstrukciju tā, lai nepasliktinātu tirgū laisto iekārtu funkcionalitāti. Pirmais šo prasību ieviešanas solis bija no 2014. gada 1. septembra, kad nominālā ieejas jauda nedrīkstēja pārsniegt 1600 W.

Papildus, izvēloties putekļsūcēju, PTAC aicina pievērst uzmanību energomarķējumā norādītajai informācijai, kurā ir ietverta tāda būtiska informācija kā energoefektivitātes klase un konkrētā modeļa veiktspēja. Šī informācija var palīdzēt izvēlēties patērētāja vajadzībām piemērotāko putekļsūcēju. Kā arī marķējumā ir norādīts, vai putekļsūcējs ir universāls, vai tas ir paredzēts mīkstajiem vai cietajiem grīdas segumiem.

Energomarķējumam ar informāciju par energoefektivitātes klasi, vidējo gada enerģijas patēriņu, putekļu izdalīšanās klasi,  mīksto un/vai cieto segumu tīrīšanas efektivitātes klasi un akustiskās jaudas līmeni jābūt pievienotam katram tirdzniecības vietā apskatei izliktajam putekļsūcēja modelim. Savukārt, ja prece ir apskatāma tikai interneta veikalā, tad energomarķējumā pieejamajai informācija ir jābūt norādītai rakstiskā vai attēla veidā.

Energomarķējuma paraugs
universālajam putekļsūcējam

Energomarķējuma etiķetē iekļaujamā informācija:
I - piegādātāja nosaukums vai preču zīme
II - ražotāja modeļa identifikators
III - energoefektivitātes klase 
IV - vidējais gada enerģijas patēriņš 
V - putekļu izdalīšanās klase
VI - mīksto segumu tīrīšanas efektivitātes klase
VII - cieto segumu tīrīšanas efektivitātes klase
VIII - akustiskās jaudas līmenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
sanita.gertmane@ptac.gov.lv 67388622, 22006628.