Vakances

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854)  aicina darbā Eiropas Patērētāju informēšanas centra juriskonsultu (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā.

JA TEV IR:

  1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē (var būt pēdējā kursa students);
  2. ļoti labas angļu valodas zināšanas; 
  3. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
  4. vēlams – praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

  1. interesantu un atbildīgu darbu sabiedrībai ļoti svarīgā jomā; 
  2. iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
  3. mēnešalgu no 835,00 EUR līdz 1000,00 EUR (9. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

  1. izskatīt patērētāju pārrobežu iesniegumus un sūdzības;
  2. konsultēt un palīdzēt patērētājiem strīdu risināšanā ar pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem.

Pieteikumu konkursam, minot konkrēto vakanci, vispusīgu CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz š. g. 24. jūnijam sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).
         
Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
 


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Otrās finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas juriskonsulta ierēdņa amatu (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā.

JA TEV IR:
1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
3. profesionālā pieredze jurista/juriskonsulta, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
4. zināšanas par valsts pārvaldi un administratīvo procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
5.  labas angļu valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 6.    ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
7.  priekšrocība – profesionālā pieredze administratīvo aktu projektu sagatavošanā un praktiskā darba pieredze finanšu pakalpojumu, parādu atgūšanas pakalpojumu vai patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
1. iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
2. iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
3. mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas;
4. darbu draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā.

LAI TU VARĒTU:
1. piedalīties parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanā;
2. veikt ārpustiesas parādu atgūšanas un apdrošināšanas un apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu jomas reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzību; 
3. sagatavot administratīvos aktus;
4. izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības;
5. pārstāvēt iestādi tiesā.

Pieteikumu konkursam, minot konkrēto vakanci, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 2. jūlijam sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).
Uzziņas pa tālruni 67388633.

       Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.