Vadlīnijas komersantiem

 

Vadlīnijas paziņojumu par vidi izmantošanai komercpraksē

Vadlīnijas par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas administratīvo pārkāpumu lietās

Vadlīnijas patērētāja kreditēšanas jomā

Vadlīnijas taisnīga patērētāja kreditēšanas līguma sastādīšanai

Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai patērētāju kreditēšanas jomā

Vadlīnijas Patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšana kredītu devējiem, kas neatbilst kredītiestādes statusam

Vadlīnijas tūrisma jomā

Vadlīnijas attiecībā uz komplekso tūrisma pakalpojumu programmu un komplekso tūrisma pakalpojumu līgumu noformējumu

Pārkāpumi un ieteikumi godīgas komercprakses īstenošanai tūrisma jomā

Vadlīnijas elektronisko sakaru pakalpojumu jomā

Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai elektronisko sakaru pakalpojumu jomā

Vadlīnijas taisnīga elektronisko sakaru pakalpojumu līguma sastādīšanai

Vadlīnijas e-komercijas jomā

Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai distances tirdzniecības jomā

Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai cenu salīdzināšanas mājaslapās

Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai bērniem paredzēto tiešsaistes spēļu jomā

Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanā

Drošuma vadlīnijas uzņēmējiem

Mašīniekārtas

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Preces bērnu aprūpei - ne rotaļlietas vai elektriski priekšmeti

Šķiltavas                             

Bērnu apģērbs

Rotaļlietas lietošanai ūdenī un peldētmācīšanās palīglīdzekļi

Vadlīnijas slēpošanas trašu drošumam  

Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem pardrošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai