SIA „MP Latvija”

Ieraksts: 
Lēmuma Nr.: 
Nr.13-pk
Organizācija: 
SIA „MP Latvija”
Pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, Maijs 2, 2016
Pārsūdzēts: 
Pārsūdzēts: 
Pieteikums par administratīvā akta atcelšanu.
Tiesa: 
Administratīvajā rajona tiesas Rīgas tiesu namā
Spriedums: 
Nr.A420115516
Kategorija: 
Lēmumi par līgumiem par preču un pakalpojumu iegādi